Pitna voda: Tako kakovostno vodo pijejo v Mežici

Glede na rezultate preskusov vzorcev vode je bila pitna voda lani na območju občine Mežica dobre kakovosti.

Na območju občine Mežica se za 3.049 uporabnikov voda dobavlja iz 3 sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Spodnji Breg in VS Zgornji Breg. Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju občine Mežica je Komunala Mežica.

Tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode jim nudi JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja notranji nadzor pitne vode. Namen notranjega nadzora je spremljanje različnih parametrov z namenom varovanja zdravja ljudi. Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2021 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Skupno je bilo v Mežici v letu 2021 odvzetih 20 vzorcev na mikrobiološka preskušanja, 3 na osnovna fizikalno-kemijska preskušanja, v 1 vzorcu se je dodatno določala vsebnost kovin, v 1 vsebnost trihalometanov in v 2 vsebnost nitrata.

V tabelah so prikazani rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora

Mikrobiološko neskladen je bil samo 1 od skupno 20 vzorcev. Skladnost pitne vode je bila dosežena v 95 % vzorcev. Razlog mikrobiološke neskladnosti je bil odpravljen nemudoma, tako da tveganja za
zdravje uporabnikov ni bilo. Celotno poročilo najdete TUKAJ.