Pitna voda: Tako kakovostno vodo pijejo na Prevaljah

Na spletni strani Občine Prevalje je objavljeno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2020 na območju občine.

Na območju občine Prevalje se za 4796 uporabnikov voda dobavlja iz 4 javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo, in sicer VS Šumc, VS Leše, VS Šentanel in VS Stražišče, je razvidno iz poročila.

Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju občine Prevalje je JKP Log. Tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode jim nudi JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja notranji nadzor pitne vode. Namen notranjega nadzora je spremljanje različnih parametrov z namenom varovanja zdravja ljudi. Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2020 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Skupno je bilo v letu 2020 odvzetih 36 vzorcev na mikrobiološka preskušanja, 4 na osnovna fizikalno-kemijska preskušanja, v 2 vzorcih pa se je dodatno določala vsebnost trihalometanov-stranskih produktov dezinfekcije.

Večina vzorcev, odvzetih v letu 2020 na vodooskrbnih sistemih v občini Prevalje, je bila skladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Izjemo predstavlja vzorec odvzet na VS Šumc, kjer je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij in enterokokov.

Enterokoki so bakterije fekalnega izvora, ki jih najdemo v blatu ljudi in živali. Po Pravilniku o pitni vodi so enterokoki uvrščeni v Prilogo I, del A, med mikrobiološke parametre. Mejna vrednost za omenjene organizme v pitni vodi je 0 CFU/100 ml. Ugotovljena mikrobiološka neskladnost je bila odpravljena takoj, tako da zdravje uporabnikov ni bilo ogroženo, je navedeno v poročilu.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije