Osebna asistenca bo po opozorilu iniciative rezervirana le za prvorazredne invalide

Člani Iniciative za osebno asistenco so se včeraj zbrali pred ministrstvom za delo, saj je minister za delo Luka Mesec napovedal, da bodo do storitev osebne asistence upravičeni le tisti, ki so družbeno aktivni. V iniciativi menijo, da bo osebna asistenca zdaj rezervirana le za prvorazredne invalide. Mesec jih miri, da bodo vključeni v javno razpravo.

Iniciativa nasprotujezavajanju javnosti in podpihovanju nezadovoljstva” s strani ministra Mesca. Pozivajo ga, naj se invalidov ne izloči iz družbe in se jim s tem odvzame pravic, ki jim pripadajo po vseh nacionalnih ter tudi mednarodnih zakonih ter konvencijah s tega področja.

Ministrstvo za delo namreč pripravlja popravek zakona, in sicer tako, da se bo na novo definiralo upravičence do osebne asistence, saj naj bi stroški le-te, kot se je izrazil Mesec, “narasli v višave“. Do osebne asistence bi tako bili upravičeni le tisti, ki so družbeno aktivni.

Po definiciji družbene aktivnosti, kot jo je postavilo ministrstvo, bi bili do osebne asistence upravičeni le tisti, ki se aktivno vključujejo v zaposlitev, aktivno iščejo zaposlitev, ki se izobražujejo z namenom poklicnega aktiviranja ali izpopolnjevanja ter tisti, ki aktivno prispevajo k družbi na lokalnem, regionalnem, državnem ali mednarodnem nivoju.

Nova definicija družbene aktivnosti, pa je po mnenju iniciative v neskladju z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov. “Ministrstvo, ki bi moralo skrbeti, da ne prihaja do diskriminacije nad invalidi, povzroča diskriminacijo znotraj invalidov samih in jih tako deli na ‘prvorazredne’ in ‘drugorazredne’,” menijo. Pri tem opozarjajo, da bi iz tega izpadli denimo tisti, ki imajo Downov sindrom.

Članica iniciative Vesna Melanšek je ministru zato predala velikonočno košaro z listki, na katerih so bile napisane družbene aktivnosti, ki jih invalidi lahko izvajajo, med njimi joga, kuharski tečaj ipd. Zraven so priložili še roza velikonočnega zajčka, kalkulator in dve rdeči jajci. “To je vaša barva, pa mislimo, da boste morali imeti malo več jajc, če boste hoteli vse tole reformirati,” je dejala Mescu ob predaji košare.

Mesec je protestnikom obljubil, da bodo 15. aprila povabljeni na javno razpravo, kjer bodo predstavili, kakšne spremembe pripravljajo. “Razumem, da ste tukaj iz skrbi, ampak mislim, da boste ugotovili, da je ta skrb v veliki meri odveč, ker naš namen ni omejevati pravic invalidom, naš namen je urediti institut osebne asistence v tistih pogledih, kjer zdaj ne deluje in imamo prekomerno porabo javnega denarja,” je sporočil protestnikom. Mesec je napovedal prenovo osebne asistence, hkrati pa postavitev sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo po njegovem mnenju za določene skupine invalidov celo bolj ustrezna.

V iniciativi izpostavljajo, da je namen osebne asistence, da lahko invalid živi samostojno, osebni asistent pa mu to samostojnost omogoča. Več mamic otrok, ki potrebujejo osebno asistenco, je izpostavilo, da je ta pomembna tudi za njihovo vključenost v družbo, športne dejavnosti in da se na ta način njihovi otroci – kljub vsem oviram, počutijo enakovredne vrstnikom.

Vir: SPIN