Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020–2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
  spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Višina štipendije znaša 102,40 EUR* mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Izplačuje se do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko do vključno petka, 24. 9. 2021 oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

FOTO: Vlada RS

Vloga, razpis in ostale informacije so dostopni na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr?fbclid=IwAR3QRY2wDc-0qh9CbOnHfLRATNDUEvMIPz25E2AeT2-v7N2gGgTF_qc4jH0

Letošnji nabor deficitarnih poklicev je:

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/elektrikarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • tesar/tesarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • steklar/steklarka
 • tehnik/tehnica steklarstva

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Na spletni strani Sripsa so zapisali, da prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine, dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ter v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.  V zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Sredstva za razpis štipendij za deficitarne poklice se za razpise, ki so bili objavljeni od šolskega leta 2016/2017 do vključno šolskega leta 2019/2020, zagotavljajo iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Za razpise, objavljene od šolskega leta 2020/2021 dalje, se sredstva zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 

VIR: Vlada RS, Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad republike Slovenije

Dogodki