Objavljen javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za leto 2022/2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023. Prav tako so objavili tudi vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Vrednost razpisa je tri milijone evrov in pol.

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim kandidatom, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje. Izkazati morajo vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati dosegati zahtevan šolski oziroma študijski uspeh, so zapisali v skladu. Letošnja novost je elektronska vloga, ki jo lahko prosilci oddajo preko portala Moja eUprava.

Zahtevan šolski oziroma študijski uspeh je 4,70 za dijake neposredno po prehodu iz osnovne šole, 4,10 za dijake od vključno drugega letnika dalje in študente v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole ter 8,50 za študente od drugega letnika dalje.

Zoisovo štipendijo lahko pri prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja pridobi tudi študent, ki je zlati maturant in izkaže vsaj en ustrezen izjemni dosežek. Prav tako lahko Zoisovo štipendijo pridobi študent, ki izkaže vsaj en ustrezen izjemni dosežek in je bil v preteklem študijskem letu glede na doseženo povprečje uvrščen med najboljših pet odstotkov v svoji generaciji.

Kot izjemni dosežki štejejo izjemni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, raziskovalnega dela, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka in umetniško ali drugo delo.

Javni razpis, vloga in ostali obrazci za dodelitev Zoisove štipendije so na voljo na spletni strani www.srips-rs.si in v poslovnem času na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije za dijake je 9. september, za študente pa 10. oktober. Vlogo za nadaljnje prejemanje morajo dijaki oddati do 31. avgusta, študenti do 30. septembra.

Dogodki