Občina Dravograd na pomoč z 250 tisoč evrov težkim korona paketom

Občinska uprava Občine Dravograd bo v tem tednu izvedla dopisno sejo Občinskega sveta, na kateri se bodo obravnavali sklepi vezani na t.i. Korona paket pomoči občanom in podjetjem v njihovi občini. Vrednost pomoči se ocenjuje na približno 250.000 evrov.

Podžupan Občine Dravograd Anton Preksavec je dodal, da pričakujejo potrditev s strani občinskih svetnic in svetnikov.

Kot je pojasnil bodo sklopi zajemali več področij, in sicer:

  • popolna oprostitev plačila vrtca za starše oz. skrbnike od 16.3.2020 do ponovne vzpostavitve delovanja vrtcev ( tudi skladno z Zakonom COVID 19 Vlade RS )
  • zamrznitev in dodatno znižanje cen storitev oz. omrežnine JKP Dravograd s povečanjem subvencioniranja omrežnine na 50%. To pomeni v povprečju 9 eur nižja položnica na mesec v primeru koriščenja vseh storitev ( voda, kanalizacija, smetje), upoštevaje zamrznitev in dodatno povečanje subvencije omrežnine. Delavcem JKP, ki opravljajo delo na terenu v tem obdobju se izplača poseben dodatek ( tudi skladno z Zakonom Covid 19 Vlade RS )
  • znižanje plačila NUSZ vsem zavezancem za letošnje leto za 10%
  • oprostitev plačila najemnine prostorov v podjetniškem inkubatorju v kolikor jih najemnik -podjetnik ni koristil. Velja za obdobje od 16.3.2020 do preklica
  • nakup 3500 pralnih zaščitnih mask pri lokalnih podjetnikih-šiviljah za brezplačno razdelitev po gospodinjstvih v naši Občini (1 maska/gospodinjstvo) Že izvedeno
  • nakup ostale zaščitne opreme v okviru zahtev CZ za zajezitev okužb s koronavirusom.

Podžupan je še dodal “Zavedamo se, da bomo s temi ukrepi že tako restriktiven proračun za leto 2020 še dodatno omejili, kar pomeni prestavitev določenih investicij v prihodnost, vendar smo mnenja, da je potrebno v danih razmerah ustrezno odreagirati in kar najhitreje pomoč usmeriti najširšemu delu občank in občanov ter gospodarstvu naše Občine skladno s finančnimi zmožnostmi, ki pa niso neomejene.”

VIR: Dravit Dravograd