Ob svetovnem dnevu otrok v ospredju njihovo duševno zdravje

V ospredju svetovnega dneva otrok je letos duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ob tej priložnosti otroci pod okriljem Unicefa odpirajo pogovore o čustvih in vrstnike spodbujajo k iskanju pomoči v stiski. Pri nas 20. novembra obeležujemo tudi obletnico ustanovitve Tom telefona, kjer otrokom in mladostnikom zagotavljajo brezplačno svetovanje.

Svetovni dan otrok obeležujemo 20. novembra, ko je leta 1959 generalna skupščina ZN sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah, natanko 30 let kasneje je skupščina sprejela še Konvencijo o otrokovih pravicah. Kot poudarjajo pri Skladu ZN za otroke (Unicef), je to najpomembnejši dokument za otroke, zaradi katerega danes milijoni otrok živijo bolje.

Kljub temu pa številni izzivi ostajajo. Svetovni dan otrok predstavlja za vsakega izmed nas vstopno točko za praznovanje, promocijo, predvsem pa za zagovorništvo otrokovih pravic. Spomni nas na pomembnost ustvarjanja dialogov, znotraj katerih lahko gradimo boljši svet za otroke,” so ob letošnjem svetovnem dnevu otroka zapisali pri Unicefu.

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pozdravlja vse odločitve in aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju življenja otrok, mladostnikov in družin. A tudi v prihodnje izzivov za izboljšanje položaja otrok v naši družbi ne manjka. V ZPMS ugotavljajo, da so še vedno “prevelike vrzeli med ustavno, konvencijsko in zakonsko določenimi pravicami ter prevečkrat neučinkovito in ne dovolj kakovostno prakso zagotavljanja in uresničevanja otrokovih pravic”.

Vzpostaviti je treba varuha otrokovih pravic, sprejeti nacionalno strategijo za participacijo otrok, ustaviti prisilne poroke romskih deklic, urediti preživninski sistem, vzpostaviti sistemske oblike nastanitve in obravnave otrok brez spremstva ter sprejeti smernice za zaslišanje otrok v vseh postopkih pred državnimi organi; otroci bi morali postati samostojni nosilci zdravstvenega zavarovanja,” je poudarila predsednica ZPMS Darja Groznik.

Tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina je opozoril, da skrb za otroke ni zadostna. “Otroci v Sloveniji živijo na višji ravni kot mnogi njihovi vrstniki drugod. Kljub temu pa jih je kar 40.000, ki živijo v družinah z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine. Dokler ne bomo zagotovili dostojnega življenja prav vsakemu otroku in dokler bodo na določenih področjih še vedno očitne kršitve njihovih pravic, ne moremo biti zadovoljni. Pogrešam jasno vizijo in strategijo s hitrimi in učinkovitimi sistemskimi ukrepi za reševanje najakutnejših izzivov,” je bil jasen varuh.

Dodal je, da je pandemija pustila sledi na mnogih družinah in otrocih in da bomo posledice sanirali še dolgo. Te se čutijo na duševnem zdravju otrok, zato varuha resno skrbi primanjkljaj strokovnjakov in služb, ki bi nudili ustrezno podporo otrokom. Pričakuje hitro ukrepanje.

Spomnil je na primere romskih otrok, ki so slabše vključeni v izobraževalne procese in na otroke, ki k nam bežijo pred vojnami in posledicami podnebnih kriz. Tudi na področju otrok s posebnimi potrebami je še vrsta nerešenih vprašanj, je poudaril varuh, zelo ga skrbijo predolgi sodni postopki v družinskih zadevah, opozoril pa je tudi na problem in porast medvrstniškega nasilja.

Otroci so ranljiva skupina, ki mora poleg splošnih človekovih pravic uživati tudi posebno zaščito. Za to smo odgovorni odrasli, ki pa žal dostikrat v svoji skrbi zatajimo,” pa je izpostavila direktorica Amnesty International Slovenija Nataša Posel.

Navedla je nekaj primerov. “Ko država ne poskrbi za dostop do vode in elektrike in legalizacijo romskih naselij, ko v center za tujce zapira mladoletne begunske otroke brez odraslega spremstva in ko ne sprejme dovolj ambicioznih in učinkovitih ukrepov za boj proti podnebni krizi in za zdravo okolje, posredno ali neposredno krši tudi pravice otrok,” je naštela direktorica Amnesty International Slovenija, kjer so ob svetovnem dnevu otrok pripravili spletni tečaj o otrokovih pravicah.

Na obletnico ustanovitve programa Tom telefon ta zaključuje letošnjo akcijo Tom potuje, otroke obiskuje. Z njo so želeli čim večjemu številu otrok približati pomen pogovora in svoje delo. Potekala je tako, da je Tom nahrbtnik, v katerem so bili pripravljeni materiali za izvedbo enourne delavnice, potoval po šolah in do zaključka akcije obiskal skupno 187 šol. Pri ZPMS ocenjujejo, da je bilo delavnicah udeleženih okoli 50.000 otrok.

“Skupaj z osnovnimi šolami smo želeli otroke spomniti, da nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo, umirimo in dobimo občutek, da v stiski nismo sami. Preko anonimnih listkov so otroci Tomu tudi sporočili, o čem razmišljajo, kaj jih tare in o čem bi se radi pogovorili. S tem so ozavestili, kaj nosijo v svojem srcu, in upamo, da jih je delavnica opogumila, da poiščejo osebo, ki ji to lahko zaupajo,” so zapisali pri ZPMS.

Ob svetovnem dnevu otrok pri nas v teh dneh otroci pod okriljem Unicefa za en dan prevzemajo DZ in nekatera ministrstva. S tem opozarjajo, da je tema duševnega zdravja del vseh nas, del vseh resorjev in kot taka potrebuje pozornost vseh deležnikov.

Predstavniki zdravstvene stroke pa so ob svetovnem dnevu otrok opozorili na krhkost otroštva in otrok ter da so še posebej ranljiva skupina otroci s posebnimi potrebami, dolgotrajno bolni otroci in otroci, ki so k nam z vojnega območja v Ukrajini.