Ob 40-letnici obstoja OOZ Radlje ob Dravi pripravili svečano prireditev (FOTO)

72535443_2442290549218752_3193711413285617664_n

Območna obrtna zbornica Radlje ob Dravi praznuje 40. letnico delovanja. Ob tej priložnosti so v petek Hotelu Radlje pripravili tudi lep in doživet dogodek, na katerem so podelili številna priznanja uspešnim obrtnikom in podjetnikom za njihovo več desetletno delovanje.

Ob jubileju so podelili jubilejna priznanja posameznikom, posebna priznanja za poslovne uspehe aktivnim članom in visoka zbornična priznanja. Za poslovno odličnost so priznanja prejeli Podjetje CNC P&K Pušnik, OPS Breznik, Mizarstvo Jurač, Alojz Košir, Šiviljstvo Knez in Gumarstvo Šrajner, posebno priznanje za sodelovanje pri promociji obrtnih poklicev pa Osnovna šola Radlje ob Dravi.  

Na slovesnosti so podelili številna priznanja uspešnim obrtnikom in podjetnikom za njihovo več desetletno delovanje.

SVEČANA PRIREDITEV OB 40-LETNICI DELOVANJA OOZ RADLJE OB DRAVI:

“Obrtno združenje Radlje ob Dravi je bilo ustanovljeno leta 1979 v sestavi Zveze obrtnih združenj Slovenije. Pred tem so obrtna združenja delovala v obliki društev, ki pa niso imela svojih delegatov ter zakonske osnove in programske zasnove razvoja zasebnega dela. Leto 1979 je bilo tudi temelj pravne varnosti samostojnemu osebnemu delu, ki je bil prvič postavljen z Obrtnim zakonom (1978). Čeprav je bila struktura obrtništva v Radljah ob Dravi daleč pod povprečjem Slovenije na vseh nivojih, so novoustanovljeni organi obrtnega združenja preko svojih delegatov in delegacij aktivno sodelovali pri kreiranju obrti in utrjevanju položaja obrtnikov. V letu 1991 se je pričel postopek reorganizacije Gospodarske zbornice Slovenije in v njej Zveze obrtnih združenj Slovenije, ki je združevala vsa tedanja občinska združenja. S sprejetjem novega statuta je Zveza obrtnih združenj postala samostojna organizacija Obrtna zbornica Slovenije, občinska obrtna združenja pa samostojne organizacije Občinske Obrtne zbornice. Tako je v Radljah ob Dravi na podlagi sklepa skupščine bila ustanovljena Obrtna zbornica Radlje ob Dravi kot samostojna organizacija obrtnikov občine Radlje ob Dravi. Obdobje velikih organizacijskih sprememb za obrtniške organizacije je bilo po letu 1994, ko je bil sprejet Obrtni zakon. Posledica nove lokalne samouprave v letu 1995 pa je bila, da so se občinske obrtne zbornice preimenovale v območne obrtne zbornice, ki delujejo še danes. Vodstvo zbornice in zaposleni na zbornici se trudijo, da zbornica služi svojemu namenu. Na vseh področjih skušajo članom čim bolj ustreči in jim pomagati – nuditi obrtnikom popoln servis.” je zapisano na strani OOZ Radlje ob Dravi.

Preberi še:  Ob nevihtah na Koroškem možni močnejši nalivi z manjšo točo

Zgodovina zbornice govori tudi o prvih predsednikih zbornice in sicer prvi predsednik obrtnega združenja radeljskih obrtnikov od leta 1979 do 1983 je bil slikopleskarski mojster Rajko Kumer, naslednji predsednik je bil Ivan Grubelnik, od sredine leta 1998 do decembra 2011 je zbornico uspešno vodil Andrej Šrajner, od decembra 2011 pa zbornico vodi Blaž Cvar.

VIR: OOZ Radlje ob Dravi, Koroški radio