Ob 30-letnici delovanja Druge OŠ Slovenj Gradec pripravili svečano prireditev s pestrim kulturnim programom (FOTO)

Na Drugi Osnovni šoli Slovenj Gradec so včeraj pripravili svečano prireditev s pestrim kulturnim programom, ki so jo poimenovali TO SMO MI … ŽE 30 LET.

»Vsak učenec je izjemen, zato bo naše vodilo še naprej, da slehernemu posamezniku omogočimo razvijanje pozitivnega odnosa do samega sebe in do drugih. Le tako bo zrasel v odgovornega odraslega, ki se bo znal in zmogel vključiti v družbeno dogajanje in ki mu bo mar za sočloveka,« je ob 30-letnici Druge osnovne šole Slovenj Gradec dejala ravnateljica Helena Gaberšek.

»Temeljna skrb pri delu z otroki je kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Glavno izhodišče je permanentno izobraževanje strokovnih delavcev in vzgojno-izobraževalno delo z učenci, ki so in bodo soustvarjalci učnega procesa (formativno spremljanje). Učimo jih odgovornosti in samostojnosti. Pomembno je spoštovanje med vsemi, zaupanje, sodelovanje in druženje. Pri tem imajo veliko vlogo starši, ki so naši podporniki. Želimo si, da bi še naprej skupaj spodbujali učence, da bodo po svojih zmožnostih dosegali najvišje cilje,” je dodala.

Kot je pojasnila se šola aktivno vključuje v delovanje Mestne občine Slovenj Gradec in sodeluje z drugimi organizacijami v občini in širši regiji ter državi. »Ena pomembnih nalog je zagotoviti našim učencem varnost v prometu, zato že več let izvajamo akcije trajnostne mobilnosti in k sodelovanju povabimo prostovoljce ter Policijsko postajo Slovenj Gradec,« pove ravnateljica.

Že od vsega začetka na šoli posebno pozornost posvečajo vzgojno-izobraževalnemu delu, prepletenemu s privzgajanjem vrednot, kot so delavnost, skrb za dobre medsebojne odnose, spoštovanje pravil, strpnost in sprejemanje drugačnosti, ter pozitivnim odnosom do samega sebe. Znanje, ki ga učenci vsakodnevno pridobivajo pri pouku, dopolnjujejo z dnevi dejavnosti, različnimi tabori ter ga nadgrajujejo s projekti.

Prejeli priznanje Sveta Evrope

Od leta 1993 sodelujejo v mednarodnem projektu Zdrava šola. »Naše osnovno vodilo je izboljšati in promovirati zdravje v šolskem okolju ter ustvariti ustrezne pogoje za ustvarjalno delo in osebnostni razvoj učencev in učiteljev. S prizadevnim delom smo prejeli posebno priznanje Sveta Evrope. V okviru projekta Slovenj Gradec skozi čas ozaveščamo učence, kako pomemben je naš domači kraj in kako smo lahko ponosni nanj. Vsakič obeležimo tudi dan Zemlje z ozaveščanje o pomenu ohranjanja čistega okolja in naravnih virov.« V neposredni bližini šole so uredili slovenski čebelnjak, ki stoji v šolskem učnem centru vrtnarstva in čebelarstva oziroma učilnici na prostem. Postavljen je bil leta 2016 na pobudo slovenjgraškega čebelarja Janeza Bauerja. Na šoli uspešno deluje tudi čebelarski krožek. »Mladi čebelarji so zelo ponosni, ko točijo lasten med, svoje znanje pa radi pokažejo na tekmovanjih mladih čebelarjev, kjer smo zelo uspešni. Z letošnjim šolskim letom se je čebelarstvo začelo tudi na podružnici Pameče – Troblje,” pojasni ravnateljica.

Med pomembnejše dejavnosti pa po njenih navedbah spadajo projekt za izboljšanje bralne pismenosti, delo z nadarjenimi učenci in učno šibkejšimi. Vsakoletna Bralna noč, bralni nahrbtnik in tabor za nadarjene so stalnica. »Še posebej je na šoli prisotno zavedanje, da je vsak učenec izjemen. Pomagamo jim, da krepijo svoja močna področja. Za učence, ki imajo učne težave, imamo dobro strokovno podporo, z ustreznimi pristopi in prilagoditvami omogočamo učencem priti do čim boljšega uspeha. Posebno skrb smo vsa leta posvečali učencem priseljencem in njihovim družinam za čim boljše vključevanje v šolski sistem in novo okolje,” je povedala ravnateljica.

Znanje je na šoli najpomembnejša vrednota

»Prizadevamo si za dobro IKT opremljeno šolo in za dvig digitalnih kompetenc v prihodnosti. V času korone nam je pomagalo, da smo bili vključeni v projekt Inovativna pedagogika 1 : 1, saj smo se s poznavanjem različnih aplikacij lažje približali učencem na daljavo, hkrati pa smo se ves čas zavedali, kako pomembna je varnost na spletu,« poudarja Helena Gaberšek.

V šolskem letu 2011/12 so pridobili naziv KULTURNA ŠOLA. Učenci se lahko vključijo v štiri pevske zbore, šolo na odru, šolski radio, folkloro, plesne delavnice, k recitatorjem … Pomemben del športne vzgoje je povezan z mednarodnim projektom FIT Slovenija, ki skrbi za promocijo telesne dejavnosti ter krepitev zdravja otrok in mladostnikov.

V okviru mednarodnega sodelovanja je bila šola vključena v mednarodne igre šolskih otrok, skupnost T. E. M. A, Comenius 1 in Comenius 2. Zdaj so vključeni v eTwinning in programe Erasmus+, namenjene tako strokovnim delavcem kot učencem. »Znanje je v naši šoli najpomembnejša vrednota, zato se zavedamo, da se je pomembno vsak dan učiti, raziskovati, povedati svoje mnenje, se poglabljati v različne učne predmete, sodelovati na umetniških, kulturnih in športnih področjih in ob tem skrbeti, da rastemo tudi kot ljudje, kot osebnosti in smo drug drugemu v pomoč in ponos. Učitelji se zavedamo, da poučevanje ni le poklic, ampak naše poslanstvo, in da lahko le s sodelovanjem vseh deležnikov širimo pozitivno energijo, navdušujemo drug drugega v dobrih namenih in dejanjih ter usmerjamo energijo k zastavljenim ciljem,« poudarja ravnateljica Helena. 

Vse najboljše jim je na prireditvi, ki so jo sooblikovali učenci in zaposleni, zaželela tudi podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec Martina Šisernik in ob čestitki dejala, da učitelji in učenci s svojim delom in uspehi puščajo velik pečat v mestni občini. Učitelji mlade spodbujajo k ustvarjalnosti in odgovornosti, da bodo, ko odrastejo, prispevali k razvoju lokalne in širše skupnosti. Še pomembneje, učijo jih, kako odrasti v odgovorne posameznike, ki se bodo sposobni spopasti z izzivi jutrišnjega dne.

VIDEO: Zaključna točka učencev na prireditvi ob 30-letnici

Mesto in šola sta v tridesetih letih stkala neprecenljive vezi. S skupnim delom, z druženji na šolskih prireditvah, obiskih graščine Rotenturn sta vez krepili iz leta v leto. Želim si, da to neprecenljivo vez krepimo še naslednjih trideset let! Verjamem, da teh vezi, ki se tkejo med nami, nič ne more omajati. Iskrene čestitke in lepo praznovanje vam želim,” pa je ob tej priložnosti na Facebooku zapisal slovenjgraški župan Tilen Klugler.

FOTOGALERIJA

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Damjan
Damjan
10 mesecev nazaj

Helena je pa res že v letih.