Novosti pri urejanju GERK-ov v letu 2020

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2020
83056889_2612280559049260_9035412955037958144_n

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja nosilce kmetijskih gospodarstev poziva k čimprejšnji ureditvi GERK-ov in pravočasnemu prenosu plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2020. Upravne enote pa opozarjajo na novost pri podpisovanju zapisnika iz RKG.

Preveritev in ureditev vrisanih GERK-ov

Bliža se subvencijska kampanija 2020 za oddajo zbirnih vlog za kmetijska plačila. Pred oddajo zbirne vloge, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev predhodno poskrbeti, da so v Registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju RKG) urejeni podatki o GERK-ih in subjektih na kmetiji.

Če imajo nosilci dostop do spleta, lahko pravilnost vrisa GERK-ov preverijo na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG. Podatki o GERK-ih so dostopni z vpisom številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID številke). Kdor nima možnosti dostopa do spleta, lahko za pregled GERK-ov zaprosi na upravni enoti.

Pri pregledu naj bodo nosilci pozorni, da so na ortofoto posnetkih meje njihovih GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Če bodo ugotovili, da prihaja do razhajanj ali pa je prišlo do kakršnihkoli sprememb na njihovih zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, spremembe dejanske rabe ipd.), naj se naročijo na upravni enoti za ureditev GERK-ov. Glede stanja GERK-ov naj bodo posebej pozorni nosilci s površinami v severovzhodnem delu Slovenije, saj so bili na tem območju v letu 2019 opravljeni novi ortofoto posnetki, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 Elektronsko podpisovanje zapisnika iz RKG

Pri urejanju podatkov o GERK-ih v RKG, se na upravni enoti izdela zapisnik, ki ga podpiše nosilec kmetijskega gospodarstva. Doslej so se nosilci podpisovali na natisnjen zapisnik, v letošnjem letu pa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev podpisovali zapisnik v RKG elektronsko, to je s pomočjo podpisne tablice. Podpis z uporabo podpisne tablice ima enako veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročni podpis.

Preberi še:  V noči na ponedeljek možni krajevno močnejši nalivi. Na Koroškem možnost razlivanja rek

Zaradi navedene novosti na UE opozarjajo, da bo na upravni enoti lahko urejal podatke o GERK-ih:

  • sam nosilec kmetijskega gospodarstva ali
  • pooblaščenec, ki bo prinesel s seboj podpisano pooblastilo nosilca kmetijskega gospodarstva, da lahko ureja te podatke v njegovem imenu.

Urejanje podatkov o GERK-ih po drugi osebi brez pooblastila ne bo mogoče. Obrazec pooblastila je objavljen na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/, pod zavihkom Register kmetijskih gospodarstev, dostopen pa je tudi na upravnih enotah in kmetijsko svetovalnih službah.

Po zaključku sestanka bo upravna enota zapisnik iz RKG arhivirala le v elektronski obliki. Nosilcu bo po novem možno vročiti zapisnik iz RKG po elektronski pošti na njegov e-naslov. V kolikor bo nosilec želel, bo zapisnik še vedno lahko prejel tudi v fizični obliki.

Prenos plačilnih pravic za leto 2020

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2020, je 28. februar 2020. Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2021.

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki poseduje in želi prenesti plačilne pravice, fizično ali elektronsko izpolni “Vlogo za prenos plačilnih pravic”. Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. Izpolnjena vloga mora biti v fizični obliki poslana na Agencijo s podpisom prenosnika in prevzemnika.

Agencija poziva nosilce, ki imajo zaradi zmanjšanja kmetijskih površin na razpolago odvečne plačilne pravica, da te ponudijo na trgu, nosilce, ki potrebujejo dodatne plačilne pravice pa, da jih poiščejo v svojem okolju ali na trgu.

Vir: www.gov.si – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, UE Ilirska Bistrica

Preberi še:  JAZMP naj bi odobrila teste za samotestiranje šolarjev, samotestiranje doma

prijavi se

prijavi se v svoj račun