Nekatere družine bodo po novem upravičene do višjih socialnih transferjev

Prilagamo še opozorilo ministrstva, ki ga na spletni strani objavilo 1. 2. 2019:

OPOZORILO: Zaradi uskladitve mej dohodkov za letne pravice ni potrebno vlagati novih vlog

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi napačnih navedb v nekaterih medijih opozarjamo, da upravičencem zaradi uskladitve mej dohodkov ni potrebno ponovno vlagati vlog.

Nove meje dohodkov se upoštevajo šele ob vložitvi nove vloge za otroški dodatek ali morebitni spremembi med prejemanjemotroškega dodatka, ne pa že tudi med samo upravičenostjo do otroškega dodatka, saj dvig mej dohodkov ne predstavlja zakonsko določene spremembe, na podlagi katere se lahko izda nova odločba.

Prispevek objavljen 31. 1. 2019.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je izdala Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019. Za nekatere družine to pomeni, da bodo upravičene do višjih socialnih transferjev, navajajo na ministrstvu.

S to odredbo se na podlagi 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) s 1. februarjem 2019 usklajujejo meje dohodkov pri posameznih pravicah, in sicer za 1,4%. Meje dohodkov se tako uskladijo pri pravici do otroškega pixa, do državne štipendije, do znižanega plačila vrtca, ter pri pravici do subvencije malice za dijake, so zapisali za javnost.

To konkretno pomeni, da je na primer družina, ki trenutno prejema povprečni mesečni dohodek na osebo v višini 310 evrov,  trenutno uvrščena v 3. dohodkovni razred, zaradi dviga mej dohodkov pa bo sedaj uvrščena v 2. dohodkovni razred in bo posledično lahko upravičena do VIŠJEGA otroškega dodatka, so obrazložili na ministrstvu.

Pri tem še opozarjajo, da se navedeno upošteva šele ob vložitvi nove vloge za otroški dodatek ali morebitni spremembi med prejemanjem otroškega dodatka, ne pa že tudi med samo upravičenostjo do otroškega dodatka, saj dvig mej dohodkov ne predstavlja zakonsko določene spremembe, na podlagi katere se lahko izda nova odločba.

Dogodki