Nekatere družbe bodo nehale dobavljati zemeljski plin

Nekatere družbe, kot sta kranjski Domplan in velenjska komunala, bodo zaradi visokih cen zemeljskega plina na borzi in splošne energetske draginje prenehale dobavljati ta energent. Dobavitelji zemeljskega plina pa so medtem cene uskladili z vladno uredbo, ki je ceno za kilovatno uro zemeljskega plina postavila pri največ 0,073 evra.

Kranjska družba Domplan je konec minulega tedna obvestila svoje odjemalce, da bo z novembrom nehala dobavljati zemeljski plin in obenem vsem svojim odjemalcem s tem dnem odpovedala pogodbo o dobavi plina, danes poroča Dnevnik. Podjetje ostaja operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Kranja, Naklega in Šenčurja.

Domplan je manjši zasebni dobavitelj, ki je zemeljski plin dobavljal od leta 1992. “Razmere na trgu zemeljskega plina so za dobavitelje zelo zahtevne zaradi izredno visokih cen zemeljskega plina na borzi in vladne regulacije zemeljskega plina. Glede na napovedani trend razvoja energetske krize in nedefinirane situacije glede povračila škode dobaviteljem poslovodstvo družbe na podlagi finančne analize ocenjuje, da tveganj zaradi regulacije cen ne more prevzemati,” je po navedbah Dnevnika pojasnila direktorica Domplana Saša Krč.

Že avgusta je iz podobnih razlogov tudi Komunalno podjetje Velenje napovedalo, da bo s 1. oktobrom prekinilo dobavo zemeljskega plina, o tem razmišljajo tudi v Energetiki Celje, če vlada ne bo pokrila izpada prihodkov zaradi zamejene cene.

Kot so namreč za STA povedali v Energetiki Celje, je ena od možnosti tudi opustitev dejavnosti dobave plina. Dokončne odločitve še niso sprejeli. Če se bodo odločili za opustitev dejavnosti, bodo to izvedli postopno in bodo odjemalce o nameri pravočasno obvestili, tako da bodo imeli dovolj časa za menjavo dobavitelja.

“Razkorak med cenama povzroča veliko težav predvsem manjšim dobaviteljem, kot je Energetika Celje, tako z vidika poslovnih rezultatov kot z vidika zagotavljanja likvidnosti podjetja. Ob tem dobavitelji od vlade še nismo prejeli nobenih zagotovil, kako in kdaj bo razliko v ceni dobaviteljem kompenzirala,” so dejali v družbi.

Navedli so tudi, da skladno z zakonom o kontroli cen pričakujejo, da bo vlada določila primerno nadomestilo, ker jim bo ukrep povzročil občutno škodo. Ključno pa je, da bo nadomestilo primerne višine in predvsem pravočasno, saj bodo v nasprotnem primeru z začetkom kurilne sezone soočeni z zelo slabim poslovnim rezultatom ter velikimi težavami z likvidnostjo, kar bi od njih terjalo drastične ukrepe, vključno z omejevanjem tržne dejavnosti.

Vlada je sicer sredi avgusta objavila uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je cene omejila. Skladno z uredbo lahko dobavitelji od 1. septembra za kilovatno uro zemeljskega plina gospodinjstvom zaračunajo največ 0,073 evra. To je cena brez davka in drugih obveznih dajatev.

Kot so povedali v Energetiki Celje, so skladno z navedeno uredbo cene za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter z zakonom določene zaščitene odjemalce (bolnišnice, dijaški domovi in javni domovi za starejše) prilagodili dovoljenim tarifnim postavkam, kar pomeni 0,073 evra za kilovatno uro brez davka. Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in s tem tudi ponudbene cene Energetike Celje veljajo do konca avgusta prihodnje leto.

Podjetje Istrabenz plini je s 1. septembrom prav tako spremenilo cene zemeljskega plina z znižano 9,5-odstotno davčno stopnjo, vendar te cene ne vključujejo trošarin in drugih dajatev. Gospodinjski in skupni gospodinjski odjemalci bodo tako plačevali 0,07994 evra za kilovatno uro. Za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce pa je cena s 1. septembrom določena v višini 0,08651 evra za kilovatno uro.

Petrol je za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce ceno z začetkom septembra določil v višini 0,0788 evra za kilovatno uro, ki velja samo za dobavo plina.

Agencija za energijo odjemalcem, ki ostajajo brez dobavitelja plina, sporoča, da je mogoče menjavo dobavitelja opraviti zelo hitro – tudi na želeni datum, če je ta v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. “Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani pogodbe o dobavi, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja,” so v agenciji zapisali na svoji spletni strani.

Postopek menjave je po njihovih navedbah brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj. Po korakih je predstavljen na spletnih straneh agencije, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na spletnih straneh agencije in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev.

“Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, saj je pri menjavi treba upoštevati roke, ki so potrebni za izvedeno menjave dobavitelja,” so še izpostavili v agenciji.

Nadomestna oskrba na področju zemeljskega plina doslej v Sloveniji ni bila zagotovljena, predvidena pa je v predlogu novele zakona o oskrbi s plini, o kateri bo DZ odločal v torek. Odjemalci, ki so ostali brez dobavitelja, so tako lahko pristali v postopku odklopa po predhodnem obvestilu.

Dogodki