Najvišji proračun Občine Slovenj Gradec je sprejet

Na včerajšnji seji Mestne občine Slovenj Gradec so svetniki in svetnice soglasno sprejeli sklep o rekordnem proračunu.

Včeraj, 20. marca se je v sejni dvorani Občine Slovenj Gradec odvila 4. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Svetniki so soglasno potrdili letošnji občinski proračun, največji doslej, ki po predvidevanjih znaša 27,2 milijonov evrov dohodkov.

Na četrti redni seji so svetniki soglasno sprejeli predlog proračuna, ki se nekoliko razlikuje od osnutka proračuna, ki so ga sprejeli na pretekli, tretji seji. Rekordni proračun znaša 25,177 milijonov evrov dohodkov in 27,268 milijonov evrov odhodkov, kar pomeni, da bodo proračunski primanjkljaj, ki znaša 2,091 milijonov evrov, pokrili z zadolževanjem.

Približno polovico bodo dobili iz virov za pokrivanje primanjkljaja, preostanek pa iz neporabljenih sredstev iz preteklega leta. Stanje proračuna je za 140.505 € nižje od načrtovanega z osnutkom, izpad pa bodo nadomestili preprosto, prihodke bodo povečali za 120.588 €, odhodke pa zmanjšali za 19.917 €.

Povečanje prihodka v višini 49.000 € načrtujejo v udeležbi z dobičkom Koroških lekarn, za 71.588 pa povečujejo druge nedavčne prihodke, pri čemer načrtujejo predvsem prilive iz stečaja podjetja Primorje d.d. Ajdovščina.

Odhodke bodo najprej zmanjšali s preusmeritvijo 30.000 € iz projektov in priprav na razpise na projekt južne obvoznice. Gre za sredstva, ki jih bodo potrebovali pri projektiranju na postavki južna obvoznica, zato ta sredstva iz 20.000 € povečujejo na 50.000 €. V kulturi povečujejo postavko Koroškemu pokrajinskemu muzeju za 4.500 €, ki jih bodo namenili za dogodke in rekonstrukcijo “Erčeve žage” ob njeni visoki obletnici, s katero upravlja Koroški pokrajinski muzej. V kmetijstvu in gozdarstvu se za 1.000 € povečuje postavka za druga sofinanciranja v kmetijstvu, naložba o kmetijskem gospodarstvu pa se za enak znesek zmanjšuje.

Prav tako se za 36.000 € povečuje sklad, namenjen vodotokom, po novem znaša ta postavka 66.000 €, za enak znesek pa se zmanjšuje postavka kolesarske povezave Slovenj Gradec – Podgorje, za katero Mestna občina Slovenj Gradec ne bo namenila nič. Proračun, namenjen priključku na glavno cesto Slovenj Gradec – Dolič, povečujejo za 25.000 €. Gre za državno investicijo, za sanacijo oz. preureditev priključka občinske ceste na glavno cesto tik za bencinsko črpalko v Mislinjski Dobravi.

Splošno proračunsko rezervacijo zmanjšujejo za 50.000 €, po novem ta znaša le 54.000 €.