Naj prostovoljec je Črnjan Matej Kramberger. Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobile tudi tri koroške občine

Na današnji slovesni dan prostovoljstva bodo v Slovenski filantropiji v sklopu nacionalnega tedna prostovoljstva podelili posebna prostovoljska priznanja. Ta bodo prejeli posamezniki, organizacije, šole, projekti in novinarski prispevki, ki so v preteklem letu na področju prostovoljstva posebej izstopali.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je naziv Naj mentor prostovoljcev 2020 prejel Miralem Zec iz Slovenskega društva Hospic, in sicer za kakovostno vodenje 40 prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v letu 2020. Naj mentorica prostovoljcev preteklega leta pa je postala Senta Jevšenak, mentorica prostovoljcev Celjskega mladinskega centra, ki je vodila in podpirala 36 prostovoljcev v Celjskem mladinskem centru, poleg tega pa koordinirala še 45 prostovoljcev v okviru Civilne zaščite Celje.

Naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi 2020, je postala Petra Majcen, ki je kot bolničarka v ekipah prve pomoči in civilne zaščite deluje že leta ter vodi lokalni Rdeči križ, v času epidemije pa je opravila 512 ur prostovoljskega dela.

Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi, pa je postal Matej Kramberger. Dolgoletni član PGD Črna na Koroškem je bil v času epidemije organizator, koordinator, povezovalec, distributer, informator in poročevalec, ki je bil vedno na voljo ljudem v stiski.

Matej Kramberger je mladi raziskovalec na Univerzi v Mariboru. Kljub svoji mladosti je dolgoletni član PGD Črna na Koroškem. V okviru svojega dolgoletnega prostovoljskega delovanja je opravljal različne organizacijske funkcije ter pridobil čine in odlikovanja, ki so odraz njegovega aktivnega in požrtvovalnega prostovoljskega dela v PGD  Črna na Koroškem. Njegovo prostovoljsko delo v društvu pomeni izreden doprinos za gasilstvo v kraju – Matej delo opravlja z največjim veseljem in zadovoljstvom. Od leta 2019 je tudi član Štaba CZ Občine Črna na Koroškem. V boju z epidemijo je odigral zelo pomembno vlogo, ni je bilo naloge, ki je ne bi opravil v dobrobit in korist vseh občanov. Bil je organizator, koordinator, povezovalec, distributer, informator in poročevalec. Sodeloval je pri oblikovanju delovne skupine za načrtovanje aktivnosti, skrbel je za sodelovanje z organizacijami in posamezniki, prevzel je vso logistiko prevozov in aktiviral prostovoljce za pomoč ter organiziral njihovo delo. Sodeloval je tudi pri razkuževanju bivalnega prostora za nastanitev uporabnikov CUDV Črna, zagotavljal nabavo zaščitnih sredstev, s svojim osebnim avtomobilom dostavljal pakete s hrano in zdravila sokrajanom, sprejemal klice občanov,  jim nudil pomoč, komuniciral z mediji, izdeloval in delil letake ter bil vedno na voljo ljudem v stiski. Njegova nesebična pripravljenost pomagati drugim se je izkazala tudi s stalno 24 urno dosegljivostjo na telefonu za informiranje in svetovanje občanom. Opravil je več kot 1.800 ur prostovoljskega dela. Je človek, na katerega se lahko vedno zaneseš, ga pokličeš, ko potrebuješ pomoč in vedno ti bo s svojimi dejanji pokazal, da obstajajo rešitve in poti k boljšemu življenju. S svojim zgledom krepi duh prostovoljstva med ljudmi in na ta način krepi vrednote prostovoljstva, ki so v občini tudi po njegovi zaslugi zelo cenjene in prepoznavne.

Komisija je priznanji podelila tudi Mateji Lohkar za izjemno vsestransko prostovoljsko udejstvovanje v lokalni skupnosti in Jožetu Prahu za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju turizma in razvoja slovenskega podeželja.

Za najboljšo prostovoljsko zgodbo 2020 je bila izbrana reportaža novinarja Dnevnika Andraža Rožmana z naslovom Begunec, ki brezdomcem oskrbuje rane. Govori o beguncu iz Gaze Mohamedu Albauraiu, ki kot prostovoljec Rdečega križa oskrbuje rane brezdomcu.

Priznanje za najboljši projekt medgeneracijskega prostovoljstva preteklega leta, ki so jo tokrat razpisali prvič, je prejela ekipa Udarnik iz Mladinskega centra Velenje za projekt “Naše ulice so prazne, naša srca ne”, v katerem so mladi starejšim dostavljali brezplačne tople obroke, zanje opravili nakupe in nujne opravke, vzpostavili družabniški telefon ter glasbeni nastop za starostnike v rdeči coni. Prostovoljci so organizirali tudi učno pomoč na daljavo ter animacijski nastop za osebe v karanteni.

Komisija je podelila tudi posebno priznanje za Najbolj srčen projekt medgeneracijskega prostovoljstva OŠ Milojke Štrukelj skupaj z POŠ Ledine, in sicer za projekt “Ohranjanje socialne bližine z varovanci DSO”.

Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto je letos prvič pridobilo 11 občin, in sicer Črnomelj, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Markovci, Nova Gorica, Slovenj Gradec, Mežica, Miren – Kostanjevica, Mislinja in Ribnica. Še 25 občin pa je ponovno potrdilo naziv Prostovoljstvu prijazna občina, podeljen za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij.

Mestna občina Slovenj Gradec: za spodbujanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja, podpiranje velikega števila prostovoljskih organizacij in zagotavljanje sredstev za delo mentorjev v organizacijah s prostovoljskim programom, upoštevanje prostovoljskega dela kot lastnega deleža sofinanciranja projektov, brezplačne prevoze starejših, dodatno točkovanje prostovoljcev pri izvajanju programov, udejstvovanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljskih aktivnostih, promocijo prostovoljstva ter poslanico župana ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.

Občina Mežica: za spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju, podpiranje prostovoljskih organizacij in posebno skrb za najranljivejše prebivalce. Župan se javno zahvali prostovoljcem in se skupaj z zaposlenimi v občinski upravi udeležuje prostovoljskih dogodkov. Občina aktivno promovira prostovoljstvo med občani in namerava aktivno pristopiti k promociji prostovoljstva med mladimi.

Občina Mislinja: za podporo prostovoljskim organizacijam z brezplačnim najemom prostorov in promocijo prostovoljstva, sodelovanje pri večjih prostovoljskih akcijah, kot so razdeljevanje viškov hrane in brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane, za zahvalo prostovoljcem in vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljske aktivnosti.

Tudi letos pa prostovoljstvo otrok in mladih spodbujale tudi številne šole in dijaški domovi. Posebno priznanje za angažiranost in inovativnost pri tem so prejele OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Komenda Moste, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Gimnazija Celje – Center in Gimnazija Novo mesto. Številne šole so se pridružile druščini “junakov”, mnoge pa so naziv potrdile.

“Ob nacionalnem tednu prostovoljstva, ki je letos namenjen vlogi prostovoljstva v dolgoživi družbi, izpostavljamo izjemne posameznike in skupine, ki nesebično in srčno podarjajo svoj čas, znanje ter energijo za drugega in za skupnost,” je ob v sporočilu za javnost zapisala izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak.

Vir: Slovenska filantropija, STA