Nagovor in voščilo mežiškega župana ob občinskem prazniku

Občina Mežica 4. decembra praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti je župan Dušan Krebel nagovoril svoje občanke in občane. Njegov nagovor objavljamo v celoti.

“Spoštovane občanke in občani,

4. december je dan, ko v naši občini praznujemo občinski praznik, ki smo si ga simbolično izbrali v spomin na večstoletno rudarjenje v naših krajih. Tako kot cenimo in smo ponosni na našo rudarsko dediščino, smo lahko ponosni tudi na dosedanji razvoj naše lokalne skupnosti, na vse pridobitve in naložbe v njej ter tudi na vse organizacije, društva in posameznike, ki s svojim delom in ustvarjanjem v naši občini puščajo neizbrisno sled. Občinski praznik je zatorej priložnost, da se za trenutek ustavimo, ocenimo opravljeno delo ter se zazremo v prihodnost.

Žal sta pretekli dve leti zaradi epidemije pred vse nas postavili nepredvidljive izzive, ki jih le s težavo premagujemo. Vsem oviram in naporom navkljub sem ponosen in verjamem, da smo izpeljali vse začrtane cilje. Izvedli smo vrsto zadanih projektov, nekaj pa jih zaključujemo še v zadnjem mesecu iztekajočega se leta. Gre za projekte in investicije, ki pomembno izboljšujejo bivanjski standard naših občank in občanov in zaradi katerih bo naša občina še bolj prepoznavna v širšem okolju.

V tem letu smo na novo uredili Prežihovo ulico od odcepa k Zdravstvenemu domu do odcepa na Leški cesti. V sklopu ureditve se je razširilo cestišče, zgradil pločnik z javno razsvetljavo, umestila pa so se tudi nova parkirišča. Z rekonstrukcijo Mariborske ceste od mostu čez potok Šumc, mimo trgovine Tuš do priključka na regionalno cesto smo traso obstoječe ceste razširili  s širšim cestiščem, novim pločnikom in kolesarsko stezo. Obnovili smo povsem dotrajano cesto na Poleni od restavracije do vrstnih stanovanjskih hiš. Na isti lokaciji se je zgradilo še parkirišče in uredila javna razsvetljava. Dokončujemo celostno ureditev in preplastitev makadamskega dvorišča – parkirišča v atriju Lenartove ulice med bloki. Zaradi posedanja cestišča nad krovom korita potoka Šumc na Trgu svobode (pri bivšem hotelu) smo bili primorani izvesti sanacijo. Potrebno je bilo zgraditi armiranobetonsko ploščad nad koritom potoka in celotno površino območja preplastiti. Izdatna sredstva smo v tem letu vložili tudi v cestno infrastrukturo izven urbanega kraja Mežica. Razširili in asfaltirali smo makadamsko lokalno cesto na Lom v odseku od Šumaha do Melanška v dolžini 1,5 km, preplastili pa smo tudi  makadamsko cesto mimo kmetije p.d. Pušnik in zaselka tamkajšnjih stanovanjskih hiš. Vsa navedena cestna infrastruktura je bila v pretežnem delu sofinancirana s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor iz naslova sanacije okolja Mežiške doline in sanacije naravnih nesreč. 

Na področju kanalizacijske infrastrukture smo letos pričeli izvajati obsežna dela v okviru projekta – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže. Za izvajanje operacije smo pridobili sredstva evropskega Kohezijskega sklada. Zaradi obremenjenosti mešanega kanalizacijskega voda za odvajanje odpadnih voda je na območju Stržovega v izgradnji  nov kanalizacijski vod za odvajanje meteornih vod z iztokom v potok Škratkovec.

To leto smo dokončali investicijo v Športni park Mežica ter s položitvijo tartanske prevleke na atletski stezi zaključili večletno urejanje Športnega parka. V športni hali Mežica smo obnovili osvetlitev športne dvorane z led razsvetljavo s sofinanciranjem Fundacije RS za šport. Izvedli smo tudi obnovo dvorišča in igrišča pri vrtcu, ki je obsegalo polaganje tartanske podlage pod igrali, zamenjava zemlje in polaganje travne ruše ter novo tlakovanje pohodnih površin dvorišča.

V okviru projekta Las – Skupaj za varni jutri, smo postavili na podeželju defibrilatorje in nabavili agregate za proizvodnjo električne energije v  primeru naravnih nesreč, v okviru projekta Las – Povezani za vse generacije, pa smo Narodni dom Mežica opremili z novo moderno zvočno in svetlobno tehnologijo.

Zazrti pa smo tudi v prihodnost. Tako kot vsa področja našega življenja, bodo tudi naše lokalno okolje v prihodnje zaznamovale številne družbene spremembe. Le te že sedaj pronicajo v vse pore našega vsakdana. Staranje prebivalstva in s tem povezane težave marsikje občutimo že danes. Kako bomo za starostnike poskrbeli jutri? Bomo mladim znali dati možnost, da se osamosvojijo v domačem okolju? Na ta in še mnoga druga vprašanja si bomo morali odgovoriti sami in začrtati politiko razvoja v Razvojnem programu občine, ki je pred nami. Verjamem, da bomo v tem uspešni, pomemben temelj za uresničitev ciljev pa bo prav gotovo; povezovanje, sodelovanje in medsebojna solidarnost.

Naj se na koncu zahvalim in iskreno čestitam še tistim, ki so k razvoju našega kraja ogromno prispevali in je njihovo delo spoštovano tako med nami Mežičani kot tudi širše. To so seveda letošnji občinski nagrajenci. Spoštovani prejemniki letošnjih občinskih priznanj – iskreno vam čestitam. Ponosen sem, da živite, delate in ustvarjate v našem okolju ter vam želim, da bi z vašim delom dober glas o našem kraju in Občini Mežica širili še naprej.

Preberite tudi: V Mežici ob občinskem prazniku podelili najvišja priznanja (FOTO)

Vsem občankam in občanom želim prijetno in ponosno praznovanje praznika občine Mežica. Ob novem letu vam želim, da uspešno premostite vse izzive, ki vam stopijo na pot in da preživite čim več prijetnih trenutkov v krogu vaših najbližjih. Želim vam zdravja in sreče ter vam kličem – Srečno Mežica!

Besedilo: župan Občine Mežica, Dušan Krebel

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije