Načrtovana fazna vlaganja v železniško progo Maribor-Prevalje

Direkcija za infrastrukturo v prihodnjih letih načrtuje nadgradnjo regionalne železniške proge Maribor-Prevalje, imenovane tudi koroška proga. Na tej progi zadnja leta med drugim opažajo večje povpraševanje po vlakih, ki omogočajo tudi prevoz koles. Rast povpraševanja je posledica vzpostavljanja Dravske kolesarske poti.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob nedavnem začetku gradnje kolesarske poti skozi Hudo luknjo, ki bo šaleške kolesarske poti povezala s koroškimi, tudi z Dravsko kolesarsko potjo, napovedal večje naložbe v železniško progo od Maribora proti Koroški. Ob tem je poudaril, da je železniška proga po Dravski dolini zagotovo tudi priložnost za turizem, zato zadnjih nekaj let po progi ob poletnih vikendih vozijo t.i. kolesarski vlaki.

Z označitvijo Dravske kolesarske poti, ki v Slovenijo iz Avstrije vstopi pri Dravogradu in se nato nadaljuje vse do Hrvaške in še dlje, je bilo zaznano večje povpraševanje po vlakih, ki omogočajo prevoz koles, ugotavljajo na direkciji za infrastrukturo.

Ker menimo, da se ena in druga oblika trajnostne mobilnosti dopolnjujeta, bomo ob trenutnih ukrepih, to je zagotavljanju dodatnih garnitur za prevoz koles, pristopili tudi k nadgradnji železniške proge,” so za STA navedli na direkciji.

V zvezi z razvojem kolesarskega turizma so v zadnjih letih zagotovili dodatne garniture za prevoz koles med tednom, organiziran pa je bil tudi poletni kolesarski vlak, ki vozi ob sobotah in praznikih. Letos so poletni kolesarski vlaki predvideni med 30. aprilom in 27. avgustom.

Poleg tega je letos predvidena postavitev kartomatov tudi na koroški progi, in sicer na postajah Tabor v Mariboru ter v Rušah, Vuzenici in Dravogradu. Letos in prihodnje leto bodo urejene še kolesarnice, skupaj z ureditvijo dostopnih poti, so napovedali pri direkciji.

Sicer pa je v prihodnjih letih v več fazah predvidena tudi nadgradnja same železniške proge med Mariborom in Prevaljami. Trenutno je v teku javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbeni načrt za nadgradnjo odseka Maribor-Ruše in nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniškega trikotnika v Mariboru.

Rok za oddajo ponudb je 14. marec. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije je predvidena do leta 2023, izvedba del pa v letih od 2023 do 2027, napovedujejo na direkciji.

V okviru prve faze nadgradnje železniške proge Maribor-Prevalje so predvideni ureditev železniškega trikotnika Maribor Tezno-Maribor Studenci, nadgradnja in elektrifikacija železniške proge ter nadgradnja obstoječih postaj in postajališč na odseku Maribor-Ruše.

Predvidena je tudi nadgradnja obstoječih postaj in postajališč na odseku Ruše-Prevalje, ureditev nivojskih prehodov cest z železnico na celotni trasi in ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotni trasi, so še navedli na direkciji za infrastrukturo.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije