Na slovenskih nogometnih stadionih že v soboto spet dovoljeni gledalci

Odbor za nujne zadeve Nogometne zveze Slovenije (NZS) je danes sprejel odločitev, da so pod posebnimi pogoji ponovno dovoljeni gledalci na nogometnih tekmah pod okriljem NZS, so sporočili iz slovenske krovne nogometne organizacije.

Člani odbora za nujne zadeve Nogometne zveze Slovenije so pri sklepu, da so z 29. avgustom na tekmah spet dovoljeni gledalci, sledili pobudi klubov ob upoštevanju veljavnih odlokov vlade Republike Slovenije. NZS v prvi vrsti stremi k zagotavljanju varne izkušnje za vse obiskovalce tekem, zato bodo klubi zavezani k strogemu izvajanju ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja covid-19.

Prisotnost gledalcev na tekmi bo dovoljena, če bo organizirana v skladu z omejitvami in zahtevami veljavnih predpisov in odlokov vlade Republike Slovenije ter izključno v primeru pridobljenega pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zvezi z organizacijo tekme s prisotnostjo gledalcev. Klub je dolžan pred tekmo delegatu predložiti veljavno pozitivno mnenje NIJZ, skupaj z odločbo upravne enote oziroma potrdilom pristojne policijske postaje o prijavi prireditve.

Odločitev odbora za nujne zadeve je korak k temu, da se z virusom, ki je del nove realnosti, naučimo živeti in ob tem skrbeti za nadaljnji razvoj nogometa, so zapisali na spletni strani NZS, ki so k temu dodali še pravila za organizacijo.

Organizator mora imenovati osebo, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov. Odgovorna oseba se mora pred začetkom tekme zglasiti pri delegatu, ki mora v zapisnik vpisati ime odgovorne osebe.

Ta mora poskrbeti, a so v vseh prostorih, kjer se zadržujejo prisotni, na vidnem mestu izobešeni plakati o osnovnih higienskih standardih, poskrbeti, da se na vseh zahtevanih območjih zagotovi ustrezna varnostna razdalja, a so na vseh vhodih na stadion, na tribunah in v sanitarijah na voljo razkužila, da se dosledno izvaja razkuževanje rok ob vstopu na stadion ter ob prehodu med različnimi območji stadiona, da je na vstopnih točkah na stadion na razpolago dovolj brezstičnih kontaktnih termometrov za merjenje temperature udeležencev, da je na voljo dovolj primernih košev za odpadke in za primerno ravnanje z uporabljenimi zaščitnimi maskami.

Organizator tekme je dolžan poskrbeti za informiranost vseh gledalcev v zvezi s protokolom obiska tekme ter osnovnimi higienskimi standardi. Priporočljivo je, da organizator tekme v zvezi z navedenim vnaprej obvesti gledalce preko običajnih medijev obveščanja.

Organizator tekme poskrbeti, da gledalci ves čas prisotnosti upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m, predvsem na naslednjih območjih: vhod na stadion, tribuna, sanitarije, izhod iz stadiona. Na stadionu mora zagotoviti zadostno število redarjev, ki bodo zagotavljali predpisano razdaljo med gledalci. Na tribuni se priporoča uporaba zaščitne maske, je pa le ta obvezna pri vhodu na stadion, ob izhodu s stadiona, ob uporabi sanitarij in če na tribuni ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje.

NZS organizatorjem tekme toplo priporoča, da pred vstopom gledalcev na stadion gledalcem izmerijo temperaturo in jih vprašajo o morebitnih simptomih covid-19. Gledalcem, ki kažejo simptome covid-19 ali izjavijo, da jih imajo svojci ali člani skupnega gospodinjstva oziroma so bili v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo ali imajo ob meritvi povišano temperaturo (nad 37°C, merjeno na čelu), se vstop na stadion prepove.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije