Na Ravnah predstavili načrte za gradnjo cenovno dostopnih hiš za mlade družine (VIDEO in FOTO)

Inštitut Back to the village v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem snuje načrte za ureditev naselja na območju Čečovja, kjer bi zgradili več manjših, cenovno dostopnih hiš za mlade družine. Načrte so predstavili danes, pozdravlja jih tudi direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, ki pa je izrazil dvome glede predstavljene cene hiše.

VIDEO: Izjava – Tomaž Rožen

Inštitut Back to the village bo nakup manjših hiš ponudil po predvideni nakupni ceni 50.000 evrov, je povedal direktor inštituta Ernest Škrjanec. K temu pa je, kot je danes opozoril župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, treba dodati še ceno za parcelo in ceno za komunalno opremljanje, pri čemer za slednje še preverjajo in iščejo možnosti financiranja.

VIDEO: IzjavaErnest Škrjanec

Na občini od lani že poteka postopek spreminjanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za dobre tri hektarje veliko naselje na območju Čečovje jug, del katerega bo tudi načrtovano naselje omenjenih manjših, cenovno dostopnih hiš, ki bodo imele površino do največ 80 kvadratnih metrov in najmanj tri spalne prostore.

Koliko takšnih hiš bi lahko umestili na to območje, še ni znano, je pa župan danes povedal, da nameravajo letos pripraviti prostorske pogoje, projektno dokumentacijo in investicijsko dokumentacijo za komunalno opremo, ostalo bi sledilo v 2023.

O izvedbi podobnih, a manjših projektov kot na Ravnah, se je omenjeni inštitut že dogovoril v občinah Ajdovščina in Lendava. Sicer pa Škrjanec ugotavlja, da je odziv županov, s katerimi se pogovarjajo, pozitiven, veliko je za nakup takšnih hiš po njegovih besedah zanimanja tudi med mladimi.

Direktor republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec je danes izrazil veselje, da lahko inštitut hiše ponudi za takšno ceno, a meni, da je po trenutnih stroških gradnje nerealna. Zavzel se je tudi za to, da se projekt predstavi še z vidika uporabljenih materialov in upoštevanja zahtevanih standardov. V zvezi s tem je Škrjanec odgovoril, da gre za pasivne montažne hiše z vsemi ustreznimi certifikati.

V povezavi z aktivnostmi stanovanjskega sklada pa je Remec dejal, da ima sklad v ravenski občini že v lasti 343 neprofitnih stanovanj, s katerimi razpolaga občina, je pa tik pred podpisom pogodbe o najemu 35 stroškovnih najemnih stanovanj na Javorniku, skupaj z zunanjimi parkirnimi mesti. Glede na najnovejšo anketo je potreb na Ravnah nekaj prek 40, tako da bi z omenjenimi 35 stanovanji že izpolnili najnujnejša pričakovanja, je povedal Remec, ki verjame, da pa so mladi zainteresirani tudi za alternativne oblike urejanja stanovanjskih vprašanj.

Tudi na Ravnah je v zadnjem obdobju, podobno kot drugje po regiji, zaznati močan investicijskih cikel gradnje večstanovanjskih objektov. Trenutno se gradi 110 stanovanj v dveh soseskah na Čečovju in Javorniku, pridobljeno pa je tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje soseske v Dobji vasi, kjer naj bi zgradili 55 stanovanj, je povedal župan. Občina je pred kratkim na trg ponudila tudi 13 parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Kotljah.

Reševanje problematike zagotavljanja stanovanj za mlade in sam projekt Inštituta Back to the village je podprla tudi občinska svetnica in članica komisije za stanovanja Mojca Erjavec. Zavzela se je za pomoč tako s strani države kot lokalne skupnosti.

Predsednica Mladinskega sveta Ravne Tara Ledinek pa meni, da bo ravenska občina ob izgradnji hitre ceste postala za mlade in mlade družine še privlačnejša. Glede na izvedene ankete med mladimi se ji zdi ključno zagotoviti stanovanja, ki bodo mladim finančno dostopna.