Na Ravnah danes podpisali pogodbo za rekonstrukcijo cest (FOTO)

Podpisana je gradbena pogodba z naslovom 'Rekonstrukcije občinskih cest na območju občine Ravne na Koroškem v letu 2022'.

Ob zavedanju izjemnega pomena vitalne infrastrukture, je danes poseben dan za Občino Ravne na Koroškem, predvsem za ožji del njihove lokalne skupnosti – Krajevno skupnost Strojnska Reka (s predsednico Silvo Ban), ki se ji obeta posodobitev ceste in javnih poti.

V KS Strojnska Reka bodo kmalu zaropotali delovni stroji in začela se bodo prva zemeljska dela, kar pričakujejo po uradni formalnosti – današnjem podpisu gradbene pogodbe ‘Rekonstrukcije občinskih cest na območju občine Ravne na Koroškem v letu 2022′.

VIDEO: Izjava župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena

Naročnik Občina Ravne na Koroškem, zanjo župan dr. Tomaž Rožen in izvajalec Gradbeništvo Temnikar d. o. o., oz. direktor Janez Obretan, sta na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka JN004928/2022-W01, z dne 14. 7. 2022, z naslovom »Rekonstrukcije občinskih cest na območju občine Ravne na Koroškem v letu 2022«in naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka 371-0006/2020-73, z dne 3. 8. 2022 in na osnovi izvajalčeve ponudbe številka 2022-041, z dne 27. 7. 2022, izbran za izvajalca del za sklopa 1 in 2, v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

VIDEO: Izjava Janeza Obretana, direktorja Gradbeništva Temnikar d.o.o.

Investicija zajema naslednje ureditve cest po sklopih:

      SKLOP 1:

LC 350131_Cesta Ravne na Koroškem – Zadnji dinar – Strojna, odsek Prosenov most – Slanikova  bajta, v dolžini 2.300 m 

      SKLOP 2:

JP851071, JP851081, 851121 Ceste v naselju Strojnska Reka, v dolžini 310 m 

JP851051, JP851061, JP851091, JP851111, JP851101, Ceste v naselju Strojnska Reka, v dolžini 820 m

Izvajalec: Gradbeništvo Temnikar d. o. o.

Vodja gradnje: Gradbeni inženiring, nadzor in vodenje projektov, Dražen Topić s. p.

Izvajalec strokovnega nadzora: Samo Pikl –  NIG d. o. o.

Izdelava varnostnega načrta: VEP svetovanje, Andrej Špiler s. p.

Pogodbena vrednost sklopa 1, ki zajema rezkanje obstoječega asfalta, nasipanje in menjava neustreznega tampona, odvodnjavanje in novo asfaltiranje debeline 7 cm, za izvedbo 4-metrskega asfaltnega vozišča, z asfaltno muldo 0,5 m in 0,75 m utrjene bankine je 441.398,27 € z DDV.

V sklopu 2 sta ločeno obravnavana dva paketa različnih krakov javnih poti v naselju Strojnska Reka. Prvi v dolžini 820 m, širine 4,5 m, kjer se bo deloma odstranil in deloma porezkal stari asfalt, zamenjan bo neustrezni tampon, položeni manjkajoči robniki in narejena priprava za asfaltiranje ter preplastitev v debelini 5 + 3 cm, v vrednosti 184.624,00 € z DDV, ter drugi del sklopa 2, v dolžini 310 m, širine 4 m, kjer bo odstranjen stari asfalt, zamenjan neustrezni tampon, izvedeno odvodnjavanje in drenaža ter narejena priprava za asfaltiranje in zamenjava robnikov, asfaltira se v debelini 5 + 3 cm, v vrednosti 202.012,16 € z DDV.

Skupna pogodbena cena za dela za sklop 1 in sklop 2 po podpisani gradbeni pogodbi znaša 828.034,43 € z DDV. Rok dokončanja je konec oktobra 2022 (30. 10. 2022)

Vsem prebivalcem Strojnske Reke se iskreno zahvaljujejo za razumevanje in potrpljenje v času izvedbe, izvajalcem gradbenih del pa se, v naše skupno veselje in zadovoljstvo, priporočajo za strokovno, hitro in kakovostno opravljeno delo.