Na meji slovesno položili zadnje metre avstrijskega kraka vodovoda do občine Muta

Po več letih prizadevanj in več desetletjih od prvih zamisli so danes na slovensko-avstrijskem mejnem območju do občine Muta slovesno položili zadnje metre 380-metrskega avstrijskega kraka vodovoda, prek katerega bo do uporabnikov v Sloveniji pritekel avstrijski vodni vir. Govorniki iz obeh držav so ob tem poudarili pomen čezmejnega sodelovanja.

Občina Muta s štirimi drugimi občinami sodeluje pri skoraj 50 milijonov evrov vrednem projektu vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini, ki je v teku in mora biti po podaljšanih rokih dokončan do konca februarja prihodnje leto. Projekt je sofinanciran s sredstvi države in kohezijskega sklada.

Ko je projekt že uspešno pridobil kohezijska sredstva, so si na Občini Muta začeli prizadevati, da bi vanj vključili še bogate hribovske vodne vire, ki v prvotnem projektu niso bili zajeti in ki bi predstavljali alternativo vodi iz črpališča. Med hribovskimi vodnimi viri je najbolj izdaten prav izvir Mlake, ki pa izvira na avstrijski strani na nadmorski višini 1070 metrov, a nato kmalu priteče na slovensko stran ter se kasneje izliva v reko Bistrico.

Kljub temu da občina z želeno spremembo medobčinskega projekta doslej ni naletela na plodna tla, se je lotila izvedbe projekta. Na avstrijski strani je takoj dobila podporo lastnika zemljišča, kjer vodni vir izvira, Gerharda Staudacherja, prav tako je v nekaj mesecih pridobila vrsto potrebnih dovoljenj in soglasij pristojnih z obeh strani meje.

Občina ima na osnovi pridobljenega avstrijskega vodnega dovoljenja možnost koristiti do pet litrov vode na sekundo, medtem ko vir dosega količine do 12 litrov na sekundo. Dovoljenje velja do leta 2067 z možnostjo podaljšanja dovoljenja in povečanja količin odvzema.

Ob pridobljenih dovoljenjih in soglasjih je projekt stekel, občina pa je zdaj sama namenila 123.000 evrov za izgradnjo 380 metrov vodovoda in vodnega zajetja na avstrijski strani. V prihodnjih mesecih načrtuje še izgradnjo slovenskega kraka vodovoda v dolžini okoli 850 metrov, ki se bo priključil že obstoječemu vodovodu.

Slovenski del nove trase z razbremenilnikom je ocenjen na 208.000 evrov in še ni v izvajanju, župan občine Muta Mirko Vošner pa pričakuje, da ga bo sofinancirala država, tako kot preostali del projekta vodooskrbe. Če se to ne bo zgodilo, bo občina po njegovih besedah, kar zadeva zagotavljanje vode, nadaljevala svojo pot. “Vsekakor pa podpira celoten projekt vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini,” je danes dejal župan.

Današnjo slovesno izgradnjo zadnjih metrov avstrijskega kraka vodovoda, ki je tako prečkal slovensko-avstrijsko mejo, so spremljali lastnik zemljišča, kjer voda izvira, najvišji predstavniki avstrijske Občine Ivnik (Eibiswald) in okrožnega glavarstva, mediji z obeh strani meje ter vabljeni gostje. Govorniki iz obeh držav so ob tem poudarili pomen čezmejnega povezovanja in sodelovanja ter naklonjenost projektu, ki ga izvaja Občina Muta.

Kako bo Občina Muta hribovske vodne vire vključila v skupni medobčinski projekt vodooskrbe, predvsem pa, kako si bodo občine v prihodnje delile stroške, povezane z vzdrževanjem novozgrajenega vodovodnega sistema, za zdaj še ni natančno znano.

Dogodki