Na Fakulteti za tehnologijo polimerov so v novo leto vstopili pogumno in odločno z jasno vizijo in strategijo

Fakulteta za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec je v fazi velikih sprememb. Leto 2019 bodo zaznamovale predvsem spremembe na vseh področjih delovanja zavoda in nadaljnja rast vseh dejavnosti fakultete.

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) se odzivajo na trende in uspešno sledijo strategiji, ki so si jo zastavili. Na Uvodnem dnevu v študijsko leto 2018/2019 je dekan doc. Dr. Thomas Wilhelm povedal: »Visokošolsko izobraževanje doživlja hitre in velike spremembe. Nove tehnologije se rojevajo, obstoječim pa je vedno težje slediti. Tradicionalna akademska področja izginjajo, se premikajo ali združujejo. Zaradi globalizacije postaja znanje tujih jezikov vse pomembnejše, poleg tega morajo imeti diplomirani inženirji poleg trdne baze znanja, tudi socialne kompetence, tako imenovane “mehke veščine”. Skratka, pričakovanja naših deležnikov, bodočih delodajalcev, naših diplomantov ter zahteve oziroma pritiski na visoko šolstvo se povečujejo in intenzivirajo.«

Dekan dodaja: »Od preoblikovanja v fakulteto v februarju 2017 smo se na FTPO močno trudili, da bi razvili pogumno in trajnostno strategijo, s katero bi se uspešno spopadli z vsemi izzivi prihodnosti. Odločili smo se, da bomo ostali osredotočeni na tehnologijo polimerov in si prizadevali krepiti in razvijati vse tri stebre naše dejavnosti – izobraževalno, raziskovalno dejavnost in sodelovanje z industrijo. Našim študentom želimo zagotoviti stimulativno študijsko okolje, izvajati odlično raziskovalno dejavnost, ki je primerljiva z vodilnimi institucijami polimerne znanosti in tehnologije v Evropi ter biti zanesljiv in odziven partner podjetjem iz polimerne industrije v Sloveniji in za naše stranke iz tujine.«

Kot smo poudarili uvodoma, so v fazi velikih sprememb ter v fazi rasti vseh dejavnosti fakultete. V zadnjih dveh letih se povečuje število študentov, število projektov, ki jih izvajajo, število domačih in tujih partnerjev iz industrije in akademske sfere, višina letnih prihodkov tako iz naslova izvajanja storitev na trgu, kot tudi iz naslova pridobljenih raziskovalnih projektov, posledično se seveda zvišujejo letni prihodki in število redno zaposlenih, predvsem visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in drugih sodelavcev.

Na FTPO letos študira 128 študentov, največ doslej. Od tega 48 novih študentov, ki obiskujejo 1. letnik dodiplomskega študija (38 študentov) in 1. letnik magistrskega študija (10 študentov) Tehnologija polimerov. Podatki analize vpisa rednih študentov kažejo, da jih nekaj več kot tretjina prihaja iz Koroške regije, ostali pa iz drugih slovenskih regij.

Vas zanima kaj o študiju na FTPO pravijo naši študenti? 🙂

Objavil/a Fakulteta za tehnologijo polimerov dne Petek, 10. avgust 2018

Od meseca septembra se je fakulteti pridružilo pet novih sodelavcev, ki so okrepili ekipo FTPO na področju študijske in raziskovalne dejavnosti (raziskovalec, asistentka in dve laborantki), ter kariernega centra in mednarodne pisarne, v bližnji prihodnosti pa se jim bo pridružila še nova raziskovalka.

V tem študijskem letu so uspeli pridobiti štiri nove kose raziskovalne opreme (aparaturo za merjenje površinske upornosti, novo orodje za brizganje plastike, dva mlina za mletje termoplastov in nov Mettler DSC/TGA 3+) in devet novih delovnih postaj za računalniško predavalnico, kar bo omogočilo še kakovostnejšo izvedbo študijske in raziskovalne dejavnosti na FTPO. Zelo so hvaležni podjetjem Geberit, O.P.S. Breznik, Mettler Toledo in BSH Hišni aparati za donacije in pomoč. Pred začetkom študijskega leta so popolnoma posodobili tudi vso programsko opremo v računalniški učilnici in nadgradili računalnike v predavalnicah.

Fakulteta je po novem partner v dveh nacionalnih in treh mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so bili potrjeni v letu 2018. Pred nekaj dnevi pa je bil potrjen nov bilateralni raziskovalni projekt z Bosno in Hercegovino. Tovrstni projekti bodo pomagali dalje razvijati intenzivnost in kakovost njihovih raziskav, kar bo omogočilo naslednji korak k še večji mednarodni konkurenčnosti zavoda.

FTPO tako pridobiva tudi vedno več mednarodne prepoznavnosti. To jim je omogočilo dopolnitev mednarodne mreže z dodajanjem novih partnerjev, in sicer Univerze uporabnih znanosti v Rapperswilu (Švica), Univerze v Linzu (Avstrija) in Univerze v Banja Luki (Bosna in Hercegovina). Tesno in uspešno sodelovanje z Montanunversität Leoben in Polymer Competence Center Leoben pa je bilo letos še znatno okrepljeno. Kot je že bilo povedano v okviru Uvodnega dne, so prepričani »da je FTPO že priznan akter na mednarodnem odru polimerne znanosti in tehnologij«.

Velike uspehe in izboljšave pa je beležil tudi Center za sodelovanje z gospodarstvom, ki je uspel pridobiti številne nove partnerje iz industrije, tudi iz tujine. Center je beležil tudi povečanje števila večjih bilateralnih raziskovalno-razvojnih projektov in bistveno povečal prihodke v primerjavi s preteklim letom.

V zadnjih dveh letih je fakulteta povečala skupne prihodke za 48%, v letu 2019 pa se pričakuje nadaljna rast predvsem iz naslova izvajanja R&R storitev za podjetja in raziskovalne dejavnosti.

“Čaka nas še veliko izzivov”

Kot je povedal dekan, »moramo zato ukrepati premišljeno in odločno, za nadaljnji razvoj pa potrebujemo tudi podporo naših partnerjev, študentov, naše ekipe in nenazadnje lokalnih in regijskih institucij.«

V bližnji prihodnosti potrebujemo večji laboratorij za predelavo (izgradnja le-tega je načrtovana v letu 2019), več predavalnic, dodatne prostore za študij študentov, dodatne študentske nastanitve in nastanitve za naše sodelavce, dodatno opremo in nove predane sodelavce, hkrati pa tudi bolj stabilno financiranje študijske in raziskovalne dejavnosti (še vedno zelo aktivno opozarjamo vse deležnike na nujnost spremembe sistema na področju podeljevanja koncesij za študijsko dejavnost in spremembe financiranja raziskovalnih projektov).”

“Čaka nas tudi prenova magistrskega študija in razvoj doktorskega študija. Kratkoročno želimo tudi izboljšati kompetence študentov na področju tujih jezikov, uvesti nove koncepte izvajanja študijske dejavnosti ter izboljšati kakovost, učinkovitost in varnost dela v laboratorijih. Skratka, v novo leto vstopamo pogumno in odločno z jasno vizijo in strategijo,” so sporočili s Fakultete za tehnologijo polimerov.

Kot zanimivost, Fakulteta za tehnologijo polimerov v številka; 12 let delovanja, 128 študentov v študijskem letu 2018/2019, več kot 65% študentov prihaja izven Koroške regije, več kot 60 študentov letno, najema sobe v Slovenj Gradcu, 37 diplomantov od maja 2017 do decembra 2018, 96% zaposljivost diplomantov 6 mesecev po zaključku študija, 1700 potencialnih delodajalcev v Sloveniji, več kot 120 partnerjev iz industrije, 40 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 38 kosov vrhunske raziskovalne opreme, 48% rast prihodkov v zadnjih dveh letih, več kot  2 mio EUR pridobljenih sredstev za raziskovalno dejavnost v zadnjih 6 letih, eč kot 20 mednarodnih dogodkov/sestankov letno, 812  enot strokovnega gradiva v knjižnici FTPO in 7 štipendij za mednarodno mobilnost študentov na leto.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije