Ministrstvo poenostavilo vlogo za varstveni dodatek

Na ministrstvu so poenostavili vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Janeza Cigler Kralja, je kot eno izmed ključnih prioritet izpostavilo celostno skrb za starejše.

Kot so pojasnili vseskozi spremljajo, kaj se dogaja na področju varstva pravic starejših, velik poudarek dajejo tudi poenostavljenju sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. V ta namen so poenostavili vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.

Višina je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka. Od 1.8.2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 591,20 evrov, maksimalna višina pa znaša 189,02 EUR.

Varstveni dodatek je namenjen starejšim osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Oseba lahko s to vlogo hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči. Ob izpolnjevanju pogojev do denarne socialne pomoči, je oseba upravičena tudi do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če ni zavarovana iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, so ob tem pojasnili na ministrstvu.

Dodali so še, da upravičenec do varstvenega dodatka ni upravičen do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. V kolikor oseba želi uveljavljati tudi ostale pravice iz javnih sredstev, kot so subvencije, najemnine, otroški dodateki subvencije vrtca ter državne štipendije, mora na center za socialno delo oddati Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, so opozorili.

VIR: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije