Ministrstvo objavilo razpis za izbiro študentskih domov za naslednje študijsko leto

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petkovem Uradnem listu objavilo javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022. Rok za oddajo vloge je 1. marec.
FOTO: MIZŠ

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Na razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so registrirani za dejavnost študentskih domov. Ti morajo biti ustrezno opremljeni, poleg tega morajo zainteresirani domovi proste postelje objaviti v skupnem javnem razpisu, upoštevati študentovo subvencijo pri zmanjšanju najemnine in ponujati sedem ali več ležišč.

V študijskem letu 2021/2022 bo za subvencioniranje bivanja v zasebnih študentskih domovih namenjenih do 134.400 evrov, to pomeni za 350 ležišč. 90 odstotkov denarja bo namenjenih 315 študentom, ki že imajo sklenjeno pogodbo z ministrstvom, 10 odstotkov pa bo namenjeno 35 novim prijaviteljem, je razvidno iz javnega razpisa ministrstva.

Rok za oddajo je 1. marec 2021, do 12. ure.

VIR: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dogodki