Minister Vizjak: “Želimo, da se 3. razvojna os prične čim prej graditi”

Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi. Srečanja z ministrom sta se včeraj udeležila predstavnika Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik.

Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje razvojne osi botroval, da “smo na MOP v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati na pravnomočnost.”

Minister je še izrazil željo, da “se Tretja razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.”

Minister je delil še svoje spomine študentskih let, “ko smo se iz Brežic po “stari Dolenjki” vozili do Ljubljane 2 uri. Kot študent sem takrat tehtal, po kateri cesti bomo šli. To je bila huda razvojna ovira za tisti del Slovenije, ki je bil potem rešen z izgradnjo avtoceste. Osebno sem čutil to stisko mladih Korošcev, njihove zahteve so povsem na mestu in jih podpiram. Na MOP bomo naredili vse, da bodo postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno.”

Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os je poudaril, da iniciativa podpira napore MOP in Vlade RS, da se bo prva lopata zgodila letos in “srčno upam, da bo do tega res prišlo.” Spomnil je, da je Korošce močno šokirala informacija, da je “neko novomeško združenje vložilo pritožno na upravno sodišče, s katero je z naših vidikov nerazumno želelo izpodbijati že pridobljeno gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi” med Velenjem in Slovenj Gradcem, o čemer smo že poročali tukaj. Upravno sodišče je kasneje tožbo zavrglo.

Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP je z namenom jasnejše predstavitve učinkovanja ukrepov za učinkovitejše gradnje predstavil shemo, iz katere izhaja, da so na primer javnosti, civilne iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč ostajajo nespremenjeni oziroma takšni kot so bili doslej. Kot je v izjavi poudaril minister mag. Vizjak, je “vsak posameznik v fazi postopka poklican, da poda svoje mnenje.”

Mladinska iniciativa “podpira napore za spremembo gradbene zakonodaje, katero je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor in po mnenju ministrstva pomeni možnost za pospešitev gradnje 3. razvojne osi na Koroško,” so pojasnili pri iniciativi.

“Dejstvo je, da je postopek sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu za relacijo 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem potekal skoraj 10 let, v katerem je bilo potrebno pridobiti do 30 mnenj nosilcev urejanja prostora! Z nenehnim vračanjem na začetek postopka, s predlogi za nove trase, nove študije, z raznimi blokadami gradnje 3. razvojne osi, se kažejo vrzeli trenutne gradbene zakonodaje.” pa so še dodali pri Mladinski iniciativi za 3. razvojno os.

Pri Mladinski iniciativi za 3. razvojno so pojasnili, da Ministrstvu za okolje in prostor predlagajo, da se “postopki gradnje večje infrastrukture izvajajo tako, da se v prvi fazi, ko poteka umeščanje objektov v prostor, v postopek lahko vključuje širša zainteresirana javnost, ki poda predloge, do katerih se mora stroka in načrtovalec infrastrukture opredeliti.”

V naslednjih izvedbenih fazah, ko so odkupi nepremičnin, projektiranje, gradbeno dovoljenje, pa Mladinska iniciativa predlaga, da se v postopek lahko vključujejo samo tiste stranke, ki so neposredno vključene v gradnjo oziroma so neposredno prizadete. “S tem naj se prepreči nenehno vračanje na začetek projekta in prepreči vedno znova odpirati razprave o smiselnosti gradnje in trasiranju, ki so bile po dolgotrajnih in zahtevnih strokovnih postopkih že pred več leti opravljene!” so dodali.

Mladinska iniciativa še dodaja, morajo postopki umeščanja infrastrukture v prostor potekati v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi varovanja okolja, hkrati pa je potrebno razumsko upoštevati pomen gradnje infrastrukture, ki Sloveniji prinaša decentralizirani razvoj.

VIR: MOP, Mladinska iniciativa

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila