Minister Počivalšek na obisku na Koroškem o razvoju investicij

l_139747_1

Koroško je danes obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. V okviru obiska si je minister ogledal novo stikališče v RTP Ravne – RP Mežica v RP Mežica in v Mežici opravil delovni sestanek na temo razvoja investicij na Koroškem. Sestanek je potekal na sedežu  podjetja  Podzemlje Pece d.o.o. .

Zaradi zagotavljanja nemotene in kakovostne oskrbe z električno energijo in zaradi povečanega odjema podjetij TAB Mežica v Žerjavu in Črni na Koroškem, ter podjetja LEK na Prevaljah, družba Elektro Celje gradi dva kablovoda (kablovod 2×20 kV RTP Ravne – RP Mežica in kablovod 20 kV RTP Ravne – TP LEK). Investicija izgradnje kablovodov bo predvidoma zaključena jeseni 2018, celotna investicija pa znaša tri milijone evrov.

Elektro Celje podjetji TAB v Mežici in LEK v Prevaljah napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Ravne, kjer obratujeta dva transformatorja, vsak moči 31,5 MVA. 20 kilovoltno stikališče v RTP Ravne zaradi zasedenosti ni imelo več prostih celic za priklop novih kablovodov, zato so v letu 2017 s tem namenom razširili 20 kilovoltno stikališče. V ta namen so dogradili tako imenovani sektor IV z osmimi dodatnimi celicami. Pri tem smo razširili tudi stikališče končne točke priklopa kablovodov 2×20 kV RTP Ravne – RP Mežica v RP Mežica. V RP Mežica so dogradili dve dodatni 20 kilovoltni celici. V celicah so vgrajeni tehnološko najsodobnejši vakuumski odklopniki, ki zagotavljajo visoko zanesljivost obratovanja. Investicija razširitve stikališč v RTP Ravne in RP Mežica je znašala 350.000 EUR.

Z načrtovanjem investicije izgradnje kablovodov in razširitve stikališča so pričeli v letu 2016, potem, ko z obstoječimi daljnovodi niso mogli zagotoviti potreb po povečanem odjemu električne energije in zaradi nastalih težav pri umeščanju daljnovoda 2×110 kV Ravne – Mežica.

FOTO: Občina Mežica

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Več iz istega kraja