Margareta (Greta) Jukič postala častna občanka Občine Prevalje (FOTO)

FOTO: Katja Golob
Na Prevaljah je včeraj potekala slavnostna prireditev z imenovanjem častne občanke in podelitvijo nagrad in priznanj Občine Prevalje.

Včeraj, 21. 6. 2019, je na Prevaljah potekala osrednja prireditev ob občinskem prazniku Občine Prevalje, ki ga sicer obeležujejo 26. junija. Kot vsako leto so tudi letos na prireditvi podelili priznanja in nagrade za dosežke v letu 2018, imenovali pa so tudi častno občanko,

Slavnostna govornica na prireditvi je bila ravnateljica Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, Mira Hancman, prisotne je nagovoril župan dr. Matic Tasič, poskrbljeno pa je bilo tudi za kulturni program. Skozi program pa je prisotne popeljala odlična moderatorka Koroškega radi, zgovorna Janja Širnik.

FOTO: Katja Golob

»Na Holmcu je bila 26. junija 1991 izobešena slovenska zastava kot znak samostojne Republike Slovenije. V kasnejših dneh so se na območju mejnega prehoda Holmec odvijali oboroženi spopadi, ki so potrdili našo voljo in odločenost, da želimo živeti v samostojni državi. Prepričani smo, da je 26. junij eden najpomembnejših datumov v naši bližnji zgodovini in kot tak primeren za praznik občine Prevalje. Boji na Holmcu so širokega pomena za celo državo, ker sta slovenska Teritorialna obramba in Policija pokazali odločnost, da Slovenije ne prepustimo agresorju. Z določitvijo tega dneva za občinski praznik izkazujemo posebno čast tudi tistim, ki so za naš skupni cilj žrtvovali svoje življenje,« so pod utemeljitev praznika zapisali na spletni strani občine.

V uvodnem delu so člani Koroškega APZ Mohorjan, ki deluje že dvajset let zapeli himno, nakar so nas pevci in pevke omenjenega zbora, pod vodstvom Uroša Jurgeca, tekom prireditve razveselili še z drugimi pesmimi. Na odru Družbenega doma Prevalje se je na sinočnji prireditvi, s skladbo Vizija, predstavil tudi basbaritonist, magister umetnosti Klemen Gorenšek. Na klavirju pa ga je spremljal pianist David Ristič. 

V kulturnem programu pa smo prisluhnili tudi jazz pevki in profesorici petja Lini Rahne, ki smo jo na Koroškem lahko že slišali v glavni vlogi muzikala Mamma Mie, včeraj pa je na Prevaljah zapela pesem, Oda ženi, enega največjih slovenskih pesnikov Cirila Zlobca, za katero je glasbo napisala sama, na klavirju pa jo je prav tako spremljal David Ristič.

FOTO: Katja Golob

PREJEMNIKI PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2018

Priznanja in  nagrado podeljuje Občina Prevalje za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale in z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v širšem prostoru.

Nagrado Občine Prevalje podeljuje Občinski svet za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter njen ugled. Skupaj z grbom občine se nagrajencu podeli tudi denarna nagrada v višini 3 povprečnih mesečnih neto plač.

NAGRADA OBČINE PREVALJE za leto 2018 – PLANINSKO DRUŠTVO PREVALJE

Za izjemen prispevek na področju varovanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine, za 100-letno aktivno delovanje na področju planinstva, ki se odraža tudi v večji prepoznavnosti občine v širšem slovenskem prostoru, ter za prenašanje in širjenje pomena varovanja naravne dediščine na mlajše generacije.

Častni občan Občine Prevalje je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet posameznikom, za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Prevalje. Priznanje častni občan Občine Prevalje se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. V posameznem letu lahko Občinski svet podeli največ en naziv »častni občan«.

FOTO: Katja Golob

ČASTNA OBČANKA OBČINE PREVALJE – MARGARETA JUKIČ

Za njen neizbrisen pečat pri razvoju in uveljavljanju občine na kulturnem in šolskem področju ter skrbi za slovenski jezik. Uspešno se je preizkusila na gledališkem odru in ob njem, kot urednica, avtorica in soavtorica pomembnih knjižnih publikacij se je s posebno rahločutnostjo do kulturne dediščine iskreno in srčno zavzemala za njeno ohranitev. Kot učiteljica na Osnovni šoli Franja Goloba in dolgoletna mentorica bralne značke Prežihovega Voranca je pustila globoke sledi pri številnih generacijah. Kot podžupanja Občine Prevalje je s svojim zavzetim delom in občutkom za ustvarjalnost dodala pomemben kamenček v mozaik bogatega kulturnega in družbenega dogajanja v občini.

FOTO: Katja Golob

Dolgoletno delovanje gospe Margarete (Grete) Jukič na področju izobraževanja in kulture opisujejo s presežniki: odgovorna, zanesljiva, objektivna, potrpežljiva, navdihujoča, vztrajna, neutrudljiva šolnica in kulturna ustvarjalka, z iskrenim koroškim ponosom v sebi, ki je s svojim znanjem, idejami, smislom in hotenjem pomembno in vidno obogatila kulturno življenje na Prevaljah in širše.

Začetek predane zavzetosti za pedagoško in kulturno delovanje sega v čas, ko se je po končanem učiteljišču zaposlila na OŠ Franja Goloba Prevalje, najprej kot učiteljica slovenščine, nato kot pomočnica ravnatelja. V obdobju svojega aktivnega delovanja v šoli je znala nevsiljivo in uspešno vpenjati strokovno znanje in ljubezen do slovenskega knjižnega jezika v delo in življenje mladih, ki jim je bila vedno iskreno naklonjena. Odlikovala se je na področju popularizacije branja za bralno značko med mladimi in tako uspešno nadaljevala delo profesorja slovenskega jezika in književnosti Stanka Kotnika in ravnatelja in mladinskega pisatelja Leopolda Suhodolčana. Šola in kraj – zvestoba Prevaljam in Koroški – skupaj kot eno – in delovanje na področju kulture, so za Gretko postali način njenega življenja, zato jo danes poznamo kot gledališko igralko, urednico in publicistko, skrbno snovalko in delavko na področju ohranjanja kulturne dediščine, scenaristko ter režiserko večine kulturnih prireditev na Prevaljah. Aktivno je sodelovala z vsemi kulturnimi deležniki v regiji, z zavodi v državi in pri čezmejnih projektih, hkrati pa odgovorno in uspešno opravljala funkcijo občinske svetnice in podžupanje občine Prevalje.

FOTO: Katja Golob

Margareta Jukič je prepoznavna in cenjena osebnost ter neutrudna preučevalka, in pričevalka kulturne dejavnosti. Njeno dolgoletno vztrajno in preudarno spodbujanje izvirne koroške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ukvarjanje z ohranjanjem živosti kulturne dediščine in s kulturnim žlahtnjenjem Prevalj, je rezultiralo vidne sledi dela, obsežen opus knjižnih izdaj in priložnostnih publikacij, v katerih je kot avtorica, soavtorica in kot urednica, s pedagoško intuicijo in s širokim pogledom dodala in interpretirala pomembne vsebine, ki izpričujejo bogato šolsko in kulturno tradicijo Prevalj skozi čas. Med pomembnejšimi so:

  • Biografski leksikon Občine Prevalje
  • Anton Oliban, narodni buditelj, kulturni delavec, prijatelj Prešernov
  • Blaž Mavrel, Koroški bukovnik sredi gozdnih samot
  • Rastoča knjiga občine Prevalje – Nekoč je bilo jezero
  • Pesem in jeklo: izbor besedil in bibliografija Mitje Šipka
  • Od mesta do vasi: po poteh Koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk
  • Pet desetletij gledališke skupine Prevalje-Mežica
  • Zbornik »200 let šolstva na Prevaljah

Njena dela so darilo Prevaljam. Z njimi je obogatila življenja ljudi, njej ljube Prevalje pa v prepoznavni podobi kulture umestila na zemljevid Slovenije in v širši prostor.

PRIZNANJE OBČINE PREVALJE za leto 2018 – MAKS PUČELJ

Za pomemben prispevek pri razvoju gospodarskega in kulturnega utripa v krajevni skupnosti Holmec in občini Prevalje. Maks Pučelj je bil pred več kot 20 leti izvoljen za predsednika krajevnega sveta Holmec, ki jo je vodil 3 mandate. Njegova prizadevanja za napredek krajevne skupnosti so vidna na vseh področjih delovanja. Zdaj jih uresničuje že s četrtim mandatom kot svetnik v občinskem svetu občine Prevalje. Med odmevnejše prispevke njegovega dela sodijo izvedba kabelskega sistema oziroma optične povezave, pobuda za zastave ter grb Krajevne skupnosti Holmec in ostalih KS, vsakoletni pohod Svobodi in miru ob krajevnem prazniku oz. spominskem obeležju, vsakoletna srečanja krajanov, in nesebična pomoč.

PRIZNANJE OBČINE PREVALJE za leto 2018 – ŠTEFAN KEBER

Za dolgoletno delovanje v Planinskem društvu Prevalje, nesebično skrb za čisto okolje in varovanje neokrnjene narave ter za njegov prispevek k povezovanju različnih generacij, kar se odraža tudi v samem delu društva. Štefan Keber je v PD Prevalje vstopil že kot srednješolec, nato pa kot profesor geografije ljubezen do planinarjenja prenašal na dijake ravenske gimnazije. Od leta 1990, ko je bil izvoljen v upravni odbor društva kot dolgoletni predsednik odbora za kulturo deluje še danes. V upravnem odboru Planinske zveze Slovenije je v letih 2011 do 2016 uspešno zastopal vsa koroška planinska društva in za svoje delo prejel bronasti, srebrni, zlati častni znak in spominsko plaketo Planinske zveze Slovenije. Pomembno vlogo ima tudi pri izdaji publikacij in s svojim organizacijskim in povezovalnim delom krepi pomen in ugled tovrstne dejavnosti.

FOTO: Katja Golob

PRIZNANJE OBČINE PREVALJE za leto 2018 – MATJAŽ PERŠAK

Za večletno delovanje na glasbenem področju kot zborovodja in organist v farni cerkvi v Šentanelu ter za uspešno udejstvovanje na gospodarskem področju. Matjaž Peršak je že 30 let organist v farni cerkvi na Šentanelu, zadnja leta zborovodja cerkvenega MePZ Luka Kramolc, več let aktivni član Šempetrskih pavrov, s harmoniko spremlja mnoge dogodke in svoje znanje prenaša na mlajše rodove. Na gospodarskem področju je uspešen kmetovalec s širokim znanjem mlekarstva, živinoreje, poljedelstva, žganjekuhe, pridelave mošta, gozdarstva mlinarstva, čebelarstva, popravila strojev in pomoči krajanom. Kljub redni zaposlitvi kot programer CNC strojev pa je uspešen tudi na športnem področju in v prvi vrsti kot družinski človek, oče in mož.

Na Prevaljah so tudi letos podelili Sušnikova priznanja za izredne dosežke in življenjsko delo na področju kulture, ki pomenijo pomemben prispevek k splošnemu kulturnemu napredku v umetniškem in programskem smislu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega delovanja. Nagrajenci so prejeli priznanje iz rok predsednika Kviaza Rafaela Škufce in župana dr. Matica Tasiča.

FOTO: Katja Golob

ZLATO SUŠNIKOVO PRIZNANJE ZA PODROČJE KULTURE ZA LETO 2018 KOROŠKI AKADEMSKI PEVSKI ZBOR MOHORJAN

KAPZ Mohorjan je na najvišji umetniški ravni, s svojimi izjemnimi dosežki na mednarodnih tekmovanjih in vpetostjo v kulturno dogajanje domačega kraja, prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine na področju kulture. Koroški akademski pevski zbor Mohorjan združuje 38 mladih Korošic in Korošcev, ki jih druži ljubezen do kvalitetnega petja ter želja po uveljavitvi na najvišji umetniški ravni. Zbor je bil ustanovljen leta 1999 pod umetniškim vodstvom dirigenta Marjana Berložnika, Taktirko je leta 2005 prevzela dirigentka, Helena Buhvald. Zdaj pa zbor že nekaj mesecev vodi Uroš Jurgec.

FOTO: Katja Golob

Med vidnejšimi rezultati v letu 2010 izstopa priznanje za najboljši zbor v Koroško Celjski regiji. Leta 2009 so prejeli zlato priznanje, nagrado za najboljši mešani zbor regijskega tekmovanja ter posebno nagrado za najboljšo izvedbo pesmi, napisane v 20. stoletju do danes. Prav tako se lahko pohvalijo z zlatim priznanjem iz leta 2011. Leta 2012 s srebrno plaketo ter priznanjem za najboljši debitantski zbor na državnem tekmovanju v Mariboru. Leta 2012 so na mednarodnem tekmovanju v Bratislavi, na tekmovanju Slovakia Cantat. osvojili zlato plaketo. Leto kasneje so prejeli zlato plaketo še v Riminiju kot najboljši mešani zbor tekmovanja.

Leta 2014 so na Prevalje, z državnega tekmovanja, prinesli zlato plaketo ter posebno priznanje za obetavnega zborovodjo. Z mednarodnega tekmovanja Cro Patria v Splitu, so se vrnili kot najboljši zbor ter osvojil Grand Prix tekmovanja. Leta 2016 jim je bila podeljena državna zlata plaketa, in sicer že dve leti zapored. Lani pa so sodelovali tudi na festivalu v Pragi, kjer so prejeli tri nagrade, med njimi tudi zlato plaketo.

Preberite tudi: Koroški APZ Mohorjan v Pragi do treh odličij

SREBRNO SUŠNIKOVO PRIZNANJE ZA PODROČJE KULTURE ZA LETO 2018 – MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREVALJE

Za 50-letno delovanje pevskega zbora, ki s svojim delovanjem prispeva h kulturni podobi kraja, predvsem pa k povezovanju starejših občanov in bogatenju njihovega življenja v tretjem življenjskem obdobju. Mešani pevski zbor DU Prevalje je nastal na koreninah še starejšega moškega pevskega sestava iz leta 1960, letos slavijo okroglih 50 let kot mešani pevski zbor DU Prevalje. Zbor se lahko pohvali, da je v teh letih sodeloval na vseh srečanjih Od Pliberka do Traberka, prav tako smo jim lahko prisluhnili na regijskih in republiških srečanjih Pevskih Zborov društev upokojencev, jih zasledili na vseh srečanjih pevskih zborov Koroško šaleške pokrajinske zveze in sedaj Koroške pokrajinske zveze društev upokojencev Slovenj Gradec, vsakoletno pa organizirajo tudi samostojni koncert in gostujejo na mnogih prireditvah. V teh letih se je v zboru zvrstilo lepo število, okoli sto pevk in pevcev, ki ohranjajo pevsko tradicijo in skrbijo za pevski kulturni utrip kraja.

FOTO: Katja Golob

BRONASTO SUŠNIKOVO PRIZNANJE ZA PODROČJE KULTURE ZA LETO 2018 – MEŠANI PEVSKI ZBOR KULTURNEGA DRUŠTVA LEŠE

Za negovanje 20-letne pevske tradicije in prisotnost kulture na Lešah, za izjemno izvirnost pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine starih koroških pesmi in medgeneracijsko povezovanje na glasbenem področju. Mešani pevski zbor kulturnega društva Leše letos slavi okroglih 20 let neprekinjenega delovanja. Nastopajo na domala vseh vidnejših dogodkih v občini in širše predvsem s slovenskimi ljudskimi in ponarodelimi pesmimi, tudi ob spremljavi harmonike in tudi za krajane ob njihovih osebnih praznikih. Zbor, ki ga že vsa leta vodi Silvo Gorenšek, ohranja ljudsko izročilo z zbiranjem starih pesmi, ki jih še znajo zapeti domačini in tako neguje prihodnost nesnovne dediščine.

Ob tej priložnosti sta, v imenu občinskega sveta, dr. Matic Tasič in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Rafael Škufca, podelila tudi priznanja in nagrade športnikom Občine Prevalje za izjemne dosežke in udejstvovanja na področju športa, v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu. Občinski svet lahko podeli v posameznem letu največ eno zlato, eno srebrno in eno bronasto priznanje za šport.

SREBRNO PRIZNANJE OBČINE PREVALJE ZA ŠPORT ZA LETO 2018 – DANILO RIBIČ

Za dolgoletno kakovostno strokovno delo na področju vzgoje mladih odbojkaric, s katerim je prispeval k rasti, razvoju in uspešnosti Odbojkarskega kluba Prevalje, ter za nenadomestljiv delež k športu na Prevaljah. Ribič je namreč že 20 let trener mladih odbojkaric pri Odbojkarskem klubu Prevalje. Odbojkarsko pot je kot deček začel leta 1982 in že v kadetskih vrstah osvajal naslove medobčinskega prvaka, pot nadaljeval pri ravenskem Fužinarju, po igralski karieri kot odbojkarski sodnik. Med največje uspehe, ki so njih odbojkarice dosegle pod njegovim vodstvom, sodi osvojitev naslova državnih prvakinj za starejše deklice 2005-2006, državne prvakinje kadetinje 2007-2008 in državne prvakinje kadetinje 2011-2012.

FOTO: Katja Golob

BRONASTO PRIZNANJE OBČINE PREVALJE ZA ŠPORT ZA LETO 2018 MARTIN POTOČNIK

Za prizadevno delo v Društvu nogometna šola Prevalje, ki mu predseduje že šest let in za napredek nogometa na Prevaljah. V delo nogometnega kluba Korotan in športa na Prevaljah je Potočnik vložil veliko energije in let. S svojim trdim delom in požrtvovalnostjo je zaslužen za napredek nogometa in da lahko mladi trenirajo v dobrih pogojih in jih vodijo strokovni trenerji/vaditelji.

Na predlog komisije za šport za izbiro športnika in športne ekipe leta 2018 sta priznanja podelila dr. Matic Tasič in predsednik komisije za šport Bogdan Pupavac.

NAJBOLJŠI ŠPORTNIK LETA 2018 – GAL KORDEŽ

Za dosežene izjemne rezultate v plavanju. Gal Kordež je udeleženec mladinskih olimpijskih iger v Argentini, kjer je v disciplini 50 m delfin dosegel 22. mesto, udeleženec sredozemskih iger v Španiji, kjer je v disciplini 50 m delfin in 100 m delfin dosegel 12. mesto. Slovenski državni podprvak v 50 m delfin in državni prvak v disciplini 50 m hrbtno v letni sezoni. Je tudi nosilec srebrnega odličja v disciplini 100 m in 200 m delfin ter nosilec bronaste medalje v disciplini 50 m delfin z zimskega državnega prvenstva. Redno posega po odličjih na različnih mednarodnih plavalnih mitingih, spada med najboljše slovenske plavalce in je stalni član slovenske plavalne reprezentance.

FOTO: Katja Golob

NAJBOLJ PERSPEKTIVNI MLADI ŠPORTNIK LETA 2018 – OŽBEJ KNEZ

Za dosežene rezultate v plavanju. Ožbej Knez se je v letu 2018 na zimskem državnem prvenstvu redno uvrščal v finale v vseh disciplinah, v katerih je nastopil. V kategoriji dečkov in deklic je dosegel tudi 2. mesto v disciplini 100 m. Medalje pa je, v skoraj vseh disciplinah, kjer je nastopal, osvojil tudi na letnem državnem prvenstvu. In sicer se lahko pohvali z drugim mestom v disciplini 50 m prsno in tremi tretjimi mesti v disciplinah 100 m in 200 m prsno in v disciplini 200 m mešano. Poleg nastopov na državnih prvenstvih se je v letu 2018 udeležil tudi večjih mednarodnih tekmovanj, kjer je prav tako stal na stopničkah v svoji kategoriji.

Ob koncu prireditve sta v duetu, ob spremljavi Davida Rističa, zapela Lina Rahne in Klemen Gorenšek. Sledilo je še skupinsko fotografiranje in seveda čestitke ter iskreni stiski rok vsem letošnjim nagrajencem.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun