Koroški šolarji pokazali najodgovornejši odnos do hrane

Zaključil se je projekt Hrana ni za tjavendan, ki sta ga program Ekošola in pobudnik Lidl Slovenija v šolskem letu 2016/2017 izvedla že tretjič. V projektu so pod vodstvom mentorjev sodelovali otroci in mladostniki iz kar 87 slovenskih vrtcev in osnovnih ter srednjih šol. Načrtovali in izvajali so raznolike aktivnosti za krepitev odgovornega ravnanja s hrano in zmanjševanje količin zavržene hrane. Najboljši so bili tudi nagrajeni – med osnovnimi šolami je prvo mesto zasedla Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, med srednjimi šolami pa Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, ki je pripravila tudi ta filmček na temo projekta: https://www.youtube.com/watch?v=VbHdivqpWkY&feature=share

OŠ  Šmartno pri Slovenj Gradcu je pri projektu sodelovala že drugo leto. V okviru projekta so uvedli dva pomembna ukrepa: (1) nadgradnja pribora in nabava ustreznejših krožnikov ter (2) merjenje količin zavržene hrane pri obrokih. V šoli so otroke spodbujali, naj si pri kosilu vzamejo premišljene porcije.

Organizirali so tudi razne kuharske delavnice, kjer so se osnovnošolci naučili, kako pravilno nakupovati hrano, načrtovati obroke in kako pravilno shraniti kupljeno. Navdušeni so bili tudi nad poizkušanjem novih okusov. Ugotavljali so sestavine, ki jih vsebuje hrana za pokušino, reševali uganke in razne pregovore o jedeh. Odziv na obe delavnici je bil zelo dober, zato jih želijo organizirati več.

Šole so organizirale tudi naravoslovni dan. Obiskali so eko kmetijo, kjer so se seznanili z gojenimi in divjimi zelišči, kar jih je zelo navdušilo. Postavili so tudi svoj eko vrt, kamor so vsak dan iz kuhinje odnesli biološke odpadke in ostanke hrane, ki so primerni za kompostiranje. Tako so pridobili kakovosten kompost, ki so ga uporabili pri sajenju zelenjave. Pridelano zelenjavo so otroci lahko odnesli domov, tista, ki pa je ostala  so jo ponudili na eko tržnici. Lotili so se tudi projekta Odgovorno potrošništvo, v okviru katerega so organizirali razne aktivnosti povezane z recikliranjem in izmenjavo.

Z aktivnostmi na področju zmanjševanja količin zavržene hrane se je letos ukvarjalo skoraj 6.000 učencev in 240 mentorjev. Med vrtci in prvo triado osnovne šole so najboljše projekte izvedli Vrtec Otona Župančiča, enota Prihova, VVZ Kekec Grosuplje, enota Zvonček in Vrtec Ledina. Med osnovnimi šolami so bile najboljše Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, I. Osnovna šola Žalec in Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. Med srednjimi šolami pa so se najbolje odrezale Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana in Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor. V okviru projekta je sodelovalo nekaj šol s prilagojenim programom, zato so podelili tudi posebno nagrado, ki jo je prejela Osnovna šola Glazija.