Koroški gre (naj)bolje: Imamo najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji bil v letu 2018 v vseh statističnih regijah Slovenije višji kot v 2017, najvišji pa na Koroškem.
euro, denar, pixabay
Na višino razpoložljivega dohodka gospodinjstev v največji meri vpliva višina sredstev za zaposlene, ki jihprejmejo gospodinjstva. Fotografija je simbolična.

Najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca je v preteklem letu zabeležila koroška regija (12.970 EUR), sledili sta ji jugovzhodna Slovenija (12.343 EUR) in osrednjeslovenska regija (12.199 EUR).

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, preračunan na prebivalca, je bil v 2018 v vseh statističnih regijah višji kot v 2017, in to v povprečju za 5,8 %. Najizraziteje se je zvišal v posavski regiji in jugozahodni Sloveniji (v vsaki za 7,3 %) ter v zasavski regiji (za 7,0 %), najmanj pa v pomurski regiji (za 4,3 %).

Na višino razpoložljivega dohodka gospodinjstev v največji meri vpliva višina sredstev za zaposlene, ki jih prejmejo gospodinjstva. Ta sredstva so bila v 2018 v povprečju za 7,2 % višja kot v 2017, poslovni presežek ali raznovrstni dohodek, ki so ga ustvarila v 2018, pa je bil v povprečju prav tako za 7,2 % višji kot v 2017. V zasavski, posavski in ugovzhodni Sloveniji je bila rast sredstev za zaposlene na prebivalca višja od povprečne rasti v Sloveniji.

Vir: SURS

Razlike med regijami v 2018 večje kot v 2017

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev na prebivalca v statističnih regijah Slovenije, utežen s številom prebivalcev v regijah, se je v 2018 razlikoval od razpoložljivega dohodka na prebivalca v celotni državi v povprečju za 3,3 odstotka. V primerjavi z letom 2017 se je ta razlika povečala za 0,1 odstotne točke. Povečanje povprečne razlike v višini tega dohodka med regijami in celotno državo je bilo posledica različne dinamike rasti razpoložljivega dohodka gospodinjstev na prebivalca.

Vir: SURS

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije