Korošica Rozalija Pudgar prejemnica nagrade SVIZ

01

V Portorožu je 19. in 20. novembra potekal dvodnevni 10. kongres Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki se ga je udeležilo 176 delegatk in delegatov, poleg njih pa še številni gostje iz Slovenije in tujine.

SVIZ združuje 37.717 aktivnih članic in članov iz vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šol, dijaških domov, zavodov za izobraževanje odraslih, zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, iz visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter iz kulture, vanj pa so vključeni tudi upokojeni članice in člani ter nezaposleni iz navedenih dejavnosti. Med upokojenimi članicami sindikata je tudi Rozalija Pudgar iz Črne na Koroškem.

V uvodu prvega dne kongresa so prisotne pozdravili in nagovorili številni gostje, med njimi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan ter Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. V imenu slovenskih učiteljic in učiteljev v zamejstvu ter sindikata FLC CGIL in sindikata slovenskih šol v Italiji sta zaskrbljujoče stanje tako v italijanskem izobraževanju na splošno kot na slovenskih šolah predstavila Mario Adamič in Sonja Klajnšček.

»Osrednji del uvodnega dela kongresa je bil nastop državne sekretarke na MIZŠ Martine Vuk, ki je poudarila, da vlaganje v izobraževanje vlaganje v prihodnost naše države, zato si je Vlada oziroma koalicija zadala cilj, da nameni za to področje šest odstotkov BDP, kar je zahtevna zaveza, ki pa se jo bodo potrudili uresničiti. Odzvala se je tudi na napovedano stavko v vzgoji in izobraževanju, zahtevo po uvedbi delovnega mesta razrednika, vprašanje kariernega razvoja učiteljev ter potrebe po njihovi večji avtonomiji.«

Na kongresu so delegatke in delegati lahko med drugim prisluhnili tudi poročilom Nadzornega odbora, Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe ter o delovanju sindikata v minulem štiriletnem mandatnem obdobju ter načrtom za v prihodnje. Za glavnega tajnika je bil ponovno prepričljivo izvoljen Branimir Štrukelj. Debata je tekla tudi o zahtevah za zvišanje plač ter izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, in sicer v luči aktualnega dogajanja na pogajanjih z Vlado RS.

V okviru kongresa je potekala tudi podelitev priznanj za delo v sindikatu.

Zahvale in nagrade so prejeli Avguština Zupančič, Marjan Gojkovič in Rozalija Pudgar iz Črne na Koroškem, ki je članica SVIZ že več kot petindvajset let.

»Pudgarjeva je po izobrazbi defektologinja, do upokojitve zaposlena v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem, je bila predana svojemu poklicu, ki, seveda, ni lahek. Delo z osebami s posebnimi potrebami je zahtevno in terja celega človeka, najboljši pokazatelj uspešnosti pa so zadovoljni gojenci. Takšnih v Rozalijinih skupinah ni manjkalo – z varovanci je bila v prijateljskih odnosih, pogosto jim je odprla tudi vrata svojega doma. Sodelavci so jo poznali kot zelo delovno, vestno in natančno ter kot osebo, ki je odločno stala za svojimi besedami in izpolnila, kar je obljubila.«

»Da je lahko svoje delo opravljala dobro, se je nenehno strokovno izpopolnjevala in izobraževala na številnih področjih. Kot sindikalna zaupnica – v tej vlogi je bila od leta 1994 do 2011 – je z dobrim poznavanjem zakonov in postopkov marsikomu pomagala, da je lahko uveljavil svoje pravice. Od leta 2002 do 2011 je vodila tudi Območni odbor SVIZ Koroška, z aktivnim delovanjem v glavnem odboru SVIZ Slovenije pa pomembno pripomogla k ugledu sindikata na lokalni in državni ravni. Četudi je bila tako od pisarne območnega odbora sindikata kot od sedeža glavnega odbora precej oddaljena, je na sejah manjkala v res le izjemnih situacijah. Članstvo na svojem območju je spodbujala in navduševala za vse aktivnosti, ki jih je sindikat organiziral, ter se jih tudi sama redno udeleževala.«

»V SVIZ smo počaščeni, da kolegica Rozalija tudi po upokojitvi ostaja tesno povezana s sindikatom ter svoje dragoceno znanje in izkušnje, ki jih je pridobila v letih dela za SVIZ, še naprej nesebično deli z nami kot aktivna članica sekcije upokojenih članov.« So zapisali na spletni strani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Iskrene čestitke vsem dobitnikom nagrad, predvsem pa Korošici.

Vir: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.