Je reševanje stanovanjske problematike na Ravnah res neuspešno? Občina odgovarja (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki je želel od ravenskega župana dr. Tomaža Rožena izvedeti, kdaj bo na Ravnah dovolj stanovanj, predvsem za mlade. Kot meni, je občina pri reševanju stanovanjske problematike neuspešna. Hkrati občini očita, da v primerjavi z MO Slovenj Gradec premalo vlaga v gradnjo novih stanovanj na Ravnah, po njegovih navedbah pa so tudi vsa občinska stanovanja zasedena, hkrati pa opozarja na visoke cene nakupa nepremičnin. Vprašanja smo naslovili na občino, od koder smo prijeli odgovor, ki ga objavljamo v prispevku.
183264750_3715220378603327_4228379789865481895_n
Vir: Občina Ravne na Koroškem, izdelal Tip inženiring d.o.o., 2020 (Vrata Javornika)

“V Občini Ravne na Koroškem si že vsa leta prizadevamo s pomočjo lastnih sredstev zadostiti povpraševanju stanovanjske oskrbe in zagotoviti kar se da optimalno število razpoložljivih stanovanj, v okviru danih možnosti,” so uvodoma na očitke, da se na Ravnah premalo posvečajo stanovanjski problematiki, odgovorili na občini.

“Letni izvedbeni cilji so vzpostavitev komunalno urejenih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, vzdrževanje stanovanj in objektov sledeč letnemu planu vzdrževanja, z izvedbo investicij pa ga posodobiti in povečevati. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov. Za ta namen je v Proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2021 predvidenih 1,2 mio evrov sredstev,so pojasnili.

Vir: Med vrtovi – stanovanjska objektaČečovje, GiPLichteneger d.o.o., 2020 (Čečovje vzhod, Senica tumpf)

“Po trenutnih ocenah in realizaciji postopkov pri posameznih projektih se v prihodnje obeta skupno okoli 195 novih stanovanj na območju naše občine. Na Čečovju, kjer je občina junija 2020 prodala zemljišče, je investitor v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in bo prodajal okoli 40 stanovanj. V naselju Javornik je predvidenih do 80 stanovanj, v prvi fazi okoli 35. Za projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, okviren začetek gradnje glede na razpisne roke pa je predviden pozno poleti 2021. V Dobji vasi je zasebni investitor tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, predvideni so trije objekti in skupno približno 60 stanovanj, v prvi fazi 20. Gradnja se v nadaljevanju obeta tudi na Čečovju pri Upravni enoti Ravne, kjer tečejo postopki priprave parcele za prodajo in kjer bo predvidoma 15 novih stanovanj,” so navedli na občini.

“Postopki za gradnjo so dolgotrajni, aktivnosti tečejo že od leta 2019 in predstavljajo velik finančni zalogaj. Občina je s komunalno opremo (v vrednosti približno 1,3 mio evrov), prostorskimi pogoji in prodajo parcel ustvarila možnost za izgradnjo približno 195 stanovanj, katerih gradnja se bo odvijala po fazah in se lahko prične v roku pol leta, če bo izkazan tak tržni interes,” so napovedali.

Na vprašanje, koliko stanovanj ima v lasti občina in koliko je prostih, so odgovorili, da je Občina Ravne na Koroškem na zadnji dan leta 2020 lastniško razpolagala s 195 stanovanji, trenutno je iz nabora slednjih še eno stanovanje prosto. Kot do še dodali, imajo v načrtu tudi povečanje obstoječega fonda za okoli 22 neprofitnih stanovanj, ki jih bodo bodisi izgradili ali odkupili, skupaj s Stanovanjskim Skladom Republike Slovenije.

“Kot so zaznale mnoge občanke in občani, je v ravenski občini trenutno veliko projektov v teku, veliko gradbišč, ki občasno zmotijo naš vsakdan, po drugi strani pa obetajo boljše pogoje bivanja, ko bodo dela zaključena. Za kakovostno bivanje pa zgolj reševanje bivanjskih razmer ni dovolj. Zato v tem času že raste nov vrtec ob OŠ Prežihovega Voranca, investicija vredna, 3,1 mio evrov, bo zaključena prihodnje leto, že letos pa bo izveden trgovski center s pokritimi parkirišči na Javorniku in krožišče Javornik. V tem času se odvija tudi rekonstrukcija gradu Javornik in začenja prva faza projekta izgradnje Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA, na več mestih se urejajo parkirne površine, med večjimi pri Glasbeni šoli na Javorniku,” še dodajajo na občini.

!Tudi v Športnem parku Ravne se obetajo posodobitve – nadgradnja in pokritje tribune, urejanje poti, glamping, avtokamp in doživljajski park Poseka. Naštetih je le nekaj investicij, ki bodo ob izboljšanju stanovanjske oskrbe dodatno prispevale k dvigu kakovosti življenja v osrčju Koroške in privlačnosti mesta Ravne kot turistične destinacije” so zapis sklenili na ravenski občini.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.