Izbranih 17 prejemnikov 93 milijonov evrov namenskih sredstev iz pobude React-EU za oskrbo starejših. Med njimi tudi Koroški dom starostnikov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes objavilo seznam prejemnikov sredstev v okviru razpisa za vlaganje v razvoj oz. dvig ravni infrastrukture za oskrbo starejših iz pobude React-EU. Uspešnih je bilo 17 domov za starejše in upokojence iz 10 slovenskih regij, ki bodo prejeli 93 milijonov evrov namenskih sredstev.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije covida-19 ali drugih nalezljivih bolezni. Javni razpis je bil namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762 evrov. Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. februarja 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. junija 2023.

Prejemniki po regijah so:

Gorenjska regija: 2 (Dom starejših občanov (DSO) dr. Franceta Bergelja Jesenice, DSO Kranj)

Zasavska regija: 2 (DSO Polde Eberl Jamski Izlake, DSO Tisje)

Osrednje slovenska regija: 2 (DSO Ljubljana Vič Rudnik, DSO Ljubljana Bežigrad)

Savinjska regija: 2 (Dom za varstvo odraslih Velenje, DSO Šmarje pri Jelšah)

Regija jugovzhodna Slovenija: 3 (DSO Črnomelj, DSO Metlika, DSO Novo mesto)

Goriška regija: 1 (DSO Ajdovščina)

Obalno-Kraška regija: 1 (Obalni dom upokojencev Koper)

Pomurska regija: 2 (DSO Rakičan, DSO Lendava)

Podravska regija: 1 (DSO Ptuj)

Koroška Regija: 2 (DSO Koroški dom 2x)

‘Področje oskrbe starejših je bilo v zadnjem desetletju zapostavljeno. Dolgoletne prostorske stiske, tehnično neustreznimi pogoji, kadrovske stiske, vse to je otežilo preprečevanje in obvladovanje širjenja covid-19 v domovih za starejše. Zato sem takoj od nastopa mandata področje oskrbe starejših postavil na prioritetno mesto. Vesel in zadovoljen sem, da smo dosegli velik napredek in za obvladovanje navedenih izzivov zagotovili 93 milijonov kohezijskih sredstev iz  naslova pobude React-EU, ki jih bodo po zaključenem razpisu prejelo 17 prijaviteljev”, je ob objavi prejemnikov sredstev izpostavil minister Janez Cigler Kralj. 

‘Za Slovenijo je značilno staranje prebivalstva, in čeprav so bili ti trendi jasni, je bilo področje oskrbe starejših v zadnjem desetletju zapostavljano. Zato področje oskrbe starejših na ministrstvu rešujemo celostno in prioritetno. V mojem mandatu intenzivno pripravljamo in realiziramo projekte, s katerimi bomo zagotovili več mest v domovih za starejše, ravno tako krepimo projekte, s katerimi bomo izboljšali standarde bivanja, med katerimi je tudi sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje za stanovalke in stanovalce domov”, je še izpostavil minister Cigler Kralj.

Sredstva bodo izplačana v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 React EU – ESRR.

Vir: Vlada RS, STA

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije