Izbira izvajalca del na sklopu tretje razvojne osi Jenina pravnomočna

Predvidoma avgusta se bodo dela na tretji razvojni osi začela tudi na Koroškem. Odločitev o izbiri izvajalca del na sklopu Jenina je namreč postala pravnomočna. Dela bo izvedel konzorcij družb Pomgrad, Garnol, GGD in Voc Celje za 37,38 milijona evrov. Medtem na Darsu še čakajo na informacijo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

Razpis za izbiro izvajalca del na sklopu Jenina, ki leži na območju Mestne občine Slovenj Gradec, je Dars objavil pred enim letom. V dvofaznem postopku je na koncu prejel tri ponudbe, eno je kot nedopustno zavrnil, saj je presegla najvišjo dopustno vrednost, izmed preostalih dveh pa je bila izbrana ponudba omenjenega konzorcija najugodnejša. Ponudba konzorcija družb Kolektor CPG, Kolektor Koling in CGP je bila od izbrane višja za dobrih 10.000 evrov.

V predpisanem roku, ki je potekel minuli petek, ni bil vložen noben zahtevek za revizijo, tako da je odločitev o izboru postala pravnomočna, so za STA pojasnili na Darsu.

Zdaj bo stekel postopek sklenitve pogodbe, izvajalec mora dostaviti še zahtevana finančna zavarovanja. “Predvideno je, da bi izvajalca uvedli v delo v avgustu, najpozneje v drugi polovici meseca,” so navedli na Darsu, ki bo dela na sklopu Jenina financiral iz lastnih sredstev, iz naslova zadolževanja ter predvidoma tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dela na sklopu Jenina zajemajo gradnjo trase dela hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela.

Na severnem delu tretje razvojne osi gradbena dela že od oktobra lani potekajo na sklopu Gaberke na območju šoštanjske občine, tako da je Jenina drugi sklop, kjer bodo stekla dela. Medtem sta naslednja dva sklopa, ki sta najbližje nadaljevanju, sklopa Škalsko jezero in Konovo. Za oba sta v teku postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del in postopek pridobitve gradbenih dovoljenj.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije