Iščete službo? Pridružite se vrstam pomožnih policistov.

Vas zanima delo pomožnega policista? Objavljen je nov razpis, s katerim k sodelovanju vabijo več kandidatov za pomožne policiste. Prijavite se lahko do 31. marca 2023.
Pridružite se vrstam pomožnih policistov.

Objavljen je nov razpis. Prijavite se lahko vsi tisti, ki ste že zaposleni, pa tudi brezposelni, študenti, upokojenci, če le izpolnjujete razpisne pogoje.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost od dopolnjenega 18. leta do 60. leta z možnostjo podaljšanja,
  • ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
  • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
  • zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
  • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
  • je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, ter da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policij ali usposabljanje po programih policije),
  • da nima dvojnega državljanstva,
  • da ima veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije,
  • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo.

Kaj obsega izbirni postopek?

Kandidati, ki se bodo prijavili na javni razpis za kandidate za pomožne policiste in za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo formalne pogoje, v okviru izbirnega postopka nato opravljajo preizkus telesnih zmogljivosti (merila so v prilogi), psihološki pregled, razgovor s komisijo za izbor kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov ter zdravniški pregled.

Javni razpis je odprt do 31. marca 2023

Rok za oddajo vlogo je 31. marec 2023. Kandidati, ki bodo vloge posredovali do navedenega datuma in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo predvidoma v novembru 2023 udeležili osnovnega usposabljanja kandidatov za pomožne policiste oziroma bodo napoteni na usposabljanje.

Več informacij lahko najdete TUKAJ.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije