Imamo na Koroškem več policijskih kontrol kot drugje? Na PU Celje pravijo, da ne

Glede na to, da je med Korošci pogosto slišati pritožbe zoper »prepogostih« policijskih kontrol na Koroškem, nekateri celo menite, da je na tem območju več policijskih kontrol kot drugje po Sloveniji, smo se z vprašanji glede pogostosti izvajanja le teh obrnili na Policijsko upravo Celje.

Na zastavljena vprašanja je odgovoril vodja centra, višji samostojni policijski inšpektor II, Božidar Pezdevšek.

Ali držijo navedbe, da je na Koroškem več policijskih kontrol kot drugje? Ali je morda na tem območju zaposlenih več policistov?

Lokalna skupnost in občani na območju Koroške že dalj časa opozarjajo na pomanjkanje policistov na terenu kot tudi v enotah, zato smo nad vašo ugotovitvijo presenečeni. Število policistov se tako na območju Koroške kot območju Celja ni povečalo, tudi število policistov na Koroškem je primerljivo s številom policistov na drugih policijskih enotah. Primerjave števila policijskih kontrol na Koroškem z drugimi območji ne moremo opraviti, ker teh podatkov policija statistično ne obdeluje.

Po katerem sistemu se določa, kje bodo policisti kontrolirali promet? 

Policijsko postajo vodi komandir policijske postaje, ki tudi odreja naloge policistom na terenu glede na operativno in varnostno problematiko. Na tej podlagi se organizira tudi preventivno delo. Na navedeni način se odreja in organizira naloge po vseh področjih dela kot tudi na področju prometne varnosti.

Ali obstajajo statistični podatki, koliko voznikov na Koroškem dnevno prekoračihitrost in koliko jih vozi pod vplivom alkohola? 

Podatkov, koliko voznikov na Koroškem dnevno prekorači hitrost in vozi pod vplivom alkohola nimamo. Imamo pa podatke o skupnem številu prekoračitev hitrosti in ugotovljenih kršitev vožnje pod vplivom alkohola. V osmih mesecih letošnjega leta so policisti na Koroškem zaradi prehitre vožnje ugotovili 2577 kršitev, od skupno 14530 ugotovljenih kršitev na območju policijske uprave Celje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa smo na območju PU Celje evidentirali 1806 kršitev, od tega 387 kršitev na Koroškem.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila