FOTO: V Radljah gradijo prvi poligon v Sloveniji, ki bo zgrajen v skladu s projektom GZS

V Radljah ob Dravi gradijo Regijski poligon za usposabljanje gasilcev, ki bo namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev na lokalni oz. regijski ravni. Usposabljanje izvajajo inštruktorji us­posobljeni v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (Ig in Pekre). Prav tako bo služil za usposabljanje ostalih pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Kot uspos­abljanje razumemo tako osnovno usposabljanje, kot tudi obnavljanje in nadgraje­vanje že osvojenih znanj in veščin.

Ker na regijskem poligonu delujejo tudi inštruktorji iz vrst gasilcev in drugih struktur zaščite in reševanja pomeni tak poligon tudi spodbudo za aktivnejše delo posa­meznikov na regijskem oziroma lokalnem nivoju in širše. “Tako spodbujamo posameznike, da obnavljajo, poglabljajo in širijo svoje strokovno znanje na področju gasilstva ter zaščite in reševanja. Istočasno spoznavajo strukturo, sposobnost in opremljenost enot, njihovo usposobljenost in pripravljenost za delo” je za Koroške Novice povedal Poveljnik KGO, Primož Ternik.

Ker poligon deluje na lokalni ravni, omogoča pogostejšo udeležbo posameznika na usposabljanjih ali po gasilsko – na praktičnih vajah.

Župan občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik, je za Koroške novice povedal, da poligon zagotovo nudi odlične pogoje za vadbo gasilk in gasilcev od blizu in od daleč, saj bo to šele drugi tovrsten poligon v Sloveniji in prvi zgrajen v skladu s projektom Gasilske zveze Slovenije. “Regijski poligon za gasilce financira Gasilska zveza Slovenije, občina je sofinancer v smislu zagotavljanja zemljišč, komunalne infrastrukture in delnega sofinanciranja,” je še dodal.

Gradnja regijskega poligona, Radlje (FOTO: PGD Radlje)

Organiziranje usposabljanja na lokalni ravni predstavlja bistveno znižanje stroškov. Vaje na regijskem poligonu bodo organizirane kot enodnevna srečanja. Ker je poligon blizu kraja bivanja niso potrebna daljša potovanja v centre za izobraževanje s čimer bodo prihranili stroške prevoza in čas potovanja in ne bodo potrebovali nastanitvenih kapacitet.

Na poligonu bo možno izvajati vaje na vadbenem stolpu, na platoju za tehnično reševanje in na platoju za vaje. Prav tako se bo lahko plato za vaje uporabil za pristajališče helikopterja.

Za usposabljanje na regijskem poligonu bodo gasilci uporabljali lastno opremo iz svojih gasilskih vozilih, ter se tako natančneje seznanjali z orodjem in opremo s katero razpolagajo in njeno razporeditvijo v gasilskih vozilih. Pogostejša uporaba opreme pa pomeni tudi pogostejši nadzor nad njenim stanjem.

Predvidoma bo uradna otvoritev regijskega poligonu v jeseni 2018, sama uporaba pa bo možna takoj po pridobitni uporabnega dovoljenja, t.j. v juniju 2018.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije