Fitnes na prostem tudi v Vuzenici

Vuzenica je v sklopu projekta ureditve parkirnega prostora v športnem parku Vuzenica in postavitve fitnesa v naravi dobila nov poligon za športno vadbo in rekreacijo na prostem. Omenjen projekt je kandidiral za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova 1. javnega poziva lokalne akcijske skupine LAS MDD v okviru podukrepa M19-2 – »Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost.«

V opisu projekta je zapisano sledeče: “Šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način življenja, to pa pomeni, da je potrebno zagotoviti pogoje, da se bo čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom. Z izvedbo investicije bo kraj Vuzenica bolj privlačen za obiskovalce in domačine, z napravami za fitnes v naravi bo športni park v Vuzenici dobil  nadgradnjo s sodobnimi športnimi rekviziti prav tako bo z izgradnjo novih javnih parkirnih prostorov omogočen dostop do objektov v bližini: Športni park, osnovna šola Vuzenica, Zdravstveni dom Vuzenica.”

Kot cilja investicije sta izpostavljena zagotovitev ustreznih parkirnih prostorov za ureditev mirujočega prometa v centru kraja Vuzenica z ureditvijo boljše dostopnosti do objektov javnega pomena ter zagotovitev atraktivnega prostora za izvajanje športno rekreativne dejavnosti – fitnesa v naravi. S pridobljeno investicijo ima občina namen posodobiti in dograditi športni park s potrebno infrastrukturo za omogočanje izvajanja različnih športnih dejavnosti tako za domače prebivalce kot tudi za turiste in vrhunske športnike v sklopu kondicijskih in tekmovalnih priprav.

Po podatkih iz vuzeniške občine je bil projekt uspešno zaključen, tako da je objekt – fitnes na prostem predan svojemu namenu in ga občani že tudi koristijo.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila