Epidemija prekinila tudi praktično izobraževanje

Epidemija novega koronavirusa je prinesla številne spremembe. Izobraževanje se je v veliki meri preselilo na splet. A le redki dijaki in študentje so na daljavo uspeli opraviti praktični del izobraževanja. Nekaterim je prakso uspelo narediti še pred epidemijo, preostali pa so jo prestavili na čas po epidemiji oz. v prihodnje šolsko leto.

Epidemija novega koronavirusa je praktično izobraževanje dijakov Šolskega centra Nova Gorica prekinila. Dijaki nekaterih programov, kot je npr. informatika, so praktično izobraževanje uspeli izvesti na daljavo. Drugi dijaki pa imajo več težav, delodajalci dijakov večinoma ne sprejemajo, je za STA povedal direktor Miran Saksida. Zato bodo ti dijaki prakso prenesli v prihodnje šolsko leto.

Odpovedali pa so tudi prakse v tujini, ki so jih dijaki opravljali prek programa Erasmus+. Z vračanjem dijakov v Slovenijo so imeli kar nekaj težav, a se je vse dobro izteklo, je dodal Saksida.

Na šoli sicer izvajajo tudi program, pri katerem se dijaki vsaj polovico časa praktično izobražujejo pri delodajalcu. A v času epidemije teh programov niso izvajali.

Ravnatelj: Dijaki niso smeli na prakso, a so lahko delali prek študentskega servisa

Praktično usposabljanje pa je po besedah ravnatelja Igorja Lupšeta uspelo izvesti vsem dijakom celjske Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Za napredovanje morajo dijaki prakso opraviti v celoti, izjema so le letošnji zaključni letniki.

Nekateri so to uspeli opraviti pred epidemijo, drugi pa so med epidemijo opravili pouk, po epidemiji pa praktično usposabljanje. Letos so k delodajalcem odšli predvsem dijaki frizerske smeri, modni ustvarjalci in dijaki s področja avtomobilizma.

Ravnatelj Lupše pa je še opozoril na neskladnost pri tem, da dijaki med epidemijo niso smeli opravljati praktičnega izobraževanja, a so v tem obdobju lahko delali prek študentskega servisa.

Študentje večinoma prakso prestavili na čas po epidemiji

Na fakultetah pa odgovarjajo, da z izvajanjem prakse niso imeli večjih težav. Nekateri študentje so prakso prestavili na čas po epidemiji, drugi so praktični del izobraževanja opravili med epidemijo.

Kot so pojasnili na fakulteti za družbene vede, so nekateri študentje prakso opravili od doma. Tistim, ki pa je niso uspeli opraviti v celoti, pa so podaljšali veljavnost pogodbe za opravljanje prakse. Študentje pa lahko del manjkajočih obveznosti prenesejo v naslednje študijsko leto.

Po epidemiji pri delodajalcih poraslo povpraševanje po študentih

Tudi na ljubljanski ekonomski fakulteti večjih težav pri praksah v času epidemije niso imeli. “Precej študentov je opravljanje prakse prestavilo na kasnejši termin. Pokazalo se je tudi, da je po razglasitvi konca epidemije povpraševanje delodajalcev po študentih v marsikateri panogi celo naraslo,” so pojasnili za STA. Na univerzitetnem programu je praksa izbirni predmet, zato so študente, ki prakse niso mogli opraviti, preusmerili na izbiro drugega izbirnega predmeta.

Študentje farmacije pa tekom študija opravijo pol leta praktičnega usposabljanja. Polovica študentov usposabljanje opravlja v zimskem semestru, polovica pa v poletnem.

Ob razglasitvi epidemije so na ljubljanski fakulteti za farmacijo študente odpoklicali iz lekarn in bolnišnic, so pa nekatere bolnišnice študente nehale sprejemati že pred tem. Po zaključku epidemije so se študentje lahko vrnili v delovno okolje, prakso bodo opravili čez poletje in v predpisanem obsegu. “Študente smo pri tem opozorili na odgovorno obnašanje tudi v zasebnem življenju, saj so se učni centri bali, da bi študenti okužbo prenesli v zdravstveno okolje,” so še sporočili za STA.

Takoj ob začetku izrednih razmer so praktično izobraževanje prekinili tudi na mariborski fakulteti za zdravstvene vede. Njihovi študentje skoraj polovico izobraževanja opravijo v simuliranem kliničnem okolju oz. pri delodajalcih. Tudi pri njih so med epidemijo izvedli predavanja, prakso pa prestavili na čas po epidemiji.

“Klinično izobraževanje se je začelo neposredno po zaključku epidemije. Učne baze fakultete so bile na prihod študentov odlično pripravljene,” so pojasnili za STA. Pred vstopom v klinično okolje so za študente pripravili izobraževanja o obvladovanju okužb in varnostne protokole. Študentje pa niso bili vključeni v delo z bolniki, ki so okuženi s koronavirusom. Če študentom letos prakse ne bo uspelo dokončati, jo bodo lahko opravili do konca študija.

Piše: Domenika Presekar

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun