Dogaja se! v Radljah

V Radljah ob Dravi so odprli enega izmed 15-ih večgeneracijskih centrov v Sloveniji. Njegovo ime – Dogaja se! – nakazuje, da negovi sodelavci in obiskovalci ne bodo počivali. Center bo ponujal različne programe z namenom povezovanja vseh starostnih skupin in širjenja socialne mreže ter izboljšanje kvalitete življenja ranljivih pripadnikov skupnosti. Projekt, ki ga vodi javni zavod ŠKTM Radlje s partnerjem Koroškim medgeneracijskim centrom Ravne, je sofinanciran v vrednosti okoli 560.000 €, 80% sredstev je zagotovil socialni sklad Evropske unije,20% pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po treh poskusnih mesecih delovanja so ga prejšnji teden v prisotnosti ministrice dr. Anje Kopač Mrak tudi uradno odprli.

Večgeneracijski center Radlje ima povezovalno noto že v samem začetku: v njem so moči združile občine dveh dolin (Radlje ob Dravi, Podvelka, Ravne na Koroškem, Mežica in Črna na Koroškem), in več različnih izvajalcev programov (Center za socialno delo Radlje, Društvo Šent, Osnovna šola Radlje in Društvo upokojencev Prevalje).  V naslednjih petih letih bodo tako ponudili raznolike, kvalitetne in dostopne preventivne programe, namenjene ranljivim družbenim skupinam.

Župan občine Radlje Alan Bukovnik pa je ob dogodku napovedal še druge socialne programe, ki jih v novi finančni perspektivi načrtujejo v Radljah ob Dravi, kor so zaposlitveni center Radela, Varstveno delovni center za ljudi s posebnimi potrebami in bivalne enote zanje.

 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila