Do projektne dokumentacije za obvoznico na Ravnah tudi z evropskimi sredstvi

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt izdelave projektne dokumentacije za navezovalno cesto tretje razvojne osi - vzhodna obvoznica Ravne.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in občina Ravne na Koroškem bosta v okviru projekta izdelali projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo in izpolnitev vseh pogojev za začetek gradnje navezovalne ceste. 

Občina Ravne bo skladno s svojimi pristojnostmi prevzela aktivnosti umeščanja obvoznice v prostor, medtem ko bo DRSI prevzel aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI).

Z izgradnjo navezovalne ceste bo uporabnikom ceste z Mežiške doline omogočen hitrejši in boljši dostop do novozgrajene hitre ceste, na obstoječih cestah Raven pa se bodo prometne obremenitve zmanjšale, posledično se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje in stroški uporabnikom. Skrajšanje potovalnega časa do TEN-T omrežja bo omogočilo večjo konkurenčnost gospodarstva v regiji in zmanjšalo odliv prebivalcev iz regije.

V finančni perspektivi 2014-2020 so v tej vladni službi evropska sredstva na področju avtocest, obvoznic in hitrih cest namenili za avtocesto med Draženci in Mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje, obvoznico v Krškem, južno obvozno cesto v Murski Soboti, obvoznico Kidričevo, navezovalno cesto Ljubečna-avtocestni priključek Celje vzhod, rekonstrukcijo ceste Cerknica-Bloška Polica ter za izdelavo dokumentacije za tretjo razvojno os: za južno obvoznico Slovenj Gradec ter odseka od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug in od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, so zapisali na spletnih straneh vlade.

Vir: Vlada RS, STA