Delovna skupina za krizne razmere za Slovenj Gradec izdala naslednje ukrepe

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je že 27. februarja sklical prvi koordinacijski sestanek služb, pristojnih za zajezitev širjenja okužb in posredovanje v primeru eskalacije epidemije, ki so se ga udeležili predstavniki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Nacionalnega laboratorija za javno zdravje, Regijskega centra za zaščito in reševanje ter občine Mislinja in Mestne občine Slovenj Gradec.

Za potrebe koordinacije in komunikacije je Urad župana MOSG vzpostavil tudi službo za krizno komuniciranje, ki bo v prihajajočih dneh koordinirala aktivnosti posameznih deležnikov ter pripravila načrte v skladu s priporočili Vlade RS ter resornih ministrstev v zvezi s posebnostmi, ki jih prinaša zaprtje šol in vrtcev. V veljavi so odloki o prepovedih organizacije prireditev, odsvetujejo tudi vsakršna nepotrebna zbiranja in sestanke v zaprtih prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti ustreznih varnostnih ukrepov za omejitev možnosti okužbe. Občani naj dosledno upoštevajo navodila NIJZ glede varovanja lastnega in zdravja okolice.

Uprava MOSG je sprejela tudi nekatere nujne ukrepe, o katerih je obvestila javnost in pristojne v institucijah, na katere se navodila nanašajo. Pri tem je Urad župana vzpostavil delovanje delovne skupine za krizne razmere, ki je izdala tudi navodila, ki obsegajo naslednje ukrepe:

 • Uprava Mestne občine Slovenj Gradec je v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 sprejela ukrepe, ki zajemajo napotke zaposlenim za preventivno ravnanje na delovnem mestu (razkuževanje, stik s strankami ipd.). Tako do nadaljnjega osebni obiski v prostorih uprave niso možni. Uprava je občanom na voljo izključno po telefonu, na številki 02 88 121 10, od koder bodo klicatelje zaposleni v centrali prevezali pristojnemu uradniku ali jim posredovali njegovo mobilno telefonsko številko, občanom pa so na voljo tudi preko elektronske pošte. Občanke in občane (še posebej to velja v primeru suma na okužbo ali ob pojavu bolezenskih znakov), so pozvali, da skušajo čimveč zadev razrešiti po telefonu (881- 21-10) ali elektronski pošti zaposlenih (ime.priimek@slovenjgradec.si). Osebni obisk uprave pride v poštev zgolj v nujnih in neodložljivih primerih.
 • V Zdravstvenem domu Slovenj Gradec je vzpostavljena dostopna točka testiranja za koronavirus za Koroško regijo. V delo se vključujejo vsi zdravniki v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec v obliki pripravljenosti od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 uro in soboto, nedeljo in praznike od 7.00 do 10.00 ure. Brisi se bodo odvzeti pacientom, ki so predhodno že napoteni s strani osebnega zdravnika ali NIJZ.
 • V skladu z odlokom Ministrstva za zdravje so obvestili vse organizatorje prireditev, še posebej javne zavode in institucije, katerih ustanoviteljica je MOSG, da se prireditve s pričakovanim večjim številom obiskovalcev in ostala zbiranja, srečanja in sestanki ne izvajajo.

Javnim institucijam, katerih ustanoviteljica je MOSG so poslali navodila, ki jih morajo upoštevati in sicer:

 • Služba za krizno komuniciranje Urada župana MOSG je vse institucije pozvala, da posredujejo nabor ukrepov, ki jih že izvajajo (in ki jih še bodo izvajali) v luči zajezitve širitve okužb.
 • Javnim institucijam je bilo naročeno, da strank ali obiskovalcev ne sprejemajo v uradnih prostorih.
 • Zaposleni naj bodo prisotni na delovnih mestih in dosegljivi za stranke in uporabnike preko elektronskih kanalov (telefoni, mobilni telefoni, elektronska pošta).
 • Delovnega časa zaenkrat ni potrebno spreminjati ali prilagajati.
 • V primeru obolelosti ali simptomov pri katerem od zaposlenih ga je potrebno napotiti v strokovno obravnavo, če gre zgolj za sum pa mu je potrebno omogočiti delo na daljavo (od doma). Navodilo se uporabi tudi v primeru odsotnosti zaposlenih zaradi varstva otrok v skladu z interventnim zakonom.
 • Prometni režim v mestnem jedru bo spremenjen in sicer tako, da bo v središču mesta postavljena fizična zapora, medtem ko parkirne hišice ne bodo delovale.
 • Športnim in drugim društvom odsvetujejo (v primerih kadar gre za predvideno  število udeležencev nad 100 pa tudi prepovedujemo, v skladu z odlokom Ministrstva za zdravje) izvajanje skupinskih aktivnosti, zbiranj, srečanj in drugih dogodkov, na katerih bi se zbiralo večje število obiskovalcev.
 • Kulturne in druge prireditve se v času izrednih ukrepov odpovedo, o čemer institucije preko svojih kanalov obveščajo svoje javnosti.
 • Vrtci in šole upoštevajo navodila resornega ministrstva ter izvajajo ukrepe v skladu s protokoli, ki bodo določeni na nacionalnem nivoju. MOSG bo pri izvajanju določenega dela ukrepov (varstvo otrok v prihodnjem tednu) po najboljših močeh skušala zagotoviti logistično pomoč.
 • Vsaka institucija naj poskrbi za varnost svojih zaposlenih, na vodstva pa apelirajo, da zaposleni dosledno izvajajo priporočila za zajezitev širjenja okužbe, podana s strani NIJZ.
 • Javni zavodi (Kulturni dom, Spotur, KGLU in Koroški pokrajinski muzej) so pozvani k zaprtju svojih javnih površin in prostorov za obiskovalce.
 • Vsem javnim institucijam in javnostim so poslali tudi povezavo do grafičnih materialov za osveščanje in napotke prebivalstvu, tako za splošno kot tudi strokovno javnost.

Besedilo: MO Slovenj Gradec