Dars na trasi ceste Šentrupert-Velenje odkupil 44 od 48 objektov, predvidenih za rušenje

Aktivnosti za gradnjo severnega dela tretje razvojne osi, ki so razdeljene na več sklopov, so v polnem teku. Na odseku Velenje-Slovenj Gradec Dars za opravljena dela pri Gaberkah pridobiva uporabno dovoljenje, gradnja sklopa Jenina je v polnem razmahu. Na odseku Šentrupert-Velenje pa je od 48 objektov, predvidenih za rušenje, odkupljenih 44.

Na severnem delu tretje razvojne osi, ki je predvidena od avtoceste pri Šentrupertu proti Koroški do meje z Avstrijo, sta za zdaj v prostor umeščena dva odseka, in sicer Šentrupert-Velenje in Velenje-Slovenj Gradec, vsak odsek pa je dodatno razdeljen na več sklopov.

Za 14-kilometrski odsek Šentrupert-Velenje je Dars, potem ko sta bili izdelani projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter novelacija poročila o vplivih na okolje, aprila letos na ministrstvo za okolje in prostor vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.

Ko bo gradbeno dovoljenje izdano in pravnomočno, bo Dars lahko začel s postopkom javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del. Od aprila je sicer tudi v veljavi poroštveni zakon za obveznosti Darsa, ki med drugim zajema tudi financiranje gradnje tega odseka tretje razvojne osi.

Sicer pa so za odsek Šentrupert-Velenje trenutno v teku druge aktivnosti, med drugim pridobivanje zemljišč za gradnjo. “Pridobljenih je 65 odstotkov površin, potrebnih za gradnjo. Od 48 objektov, ki jih bo zaradi gradnje treba porušiti, jih je odkupljenih 44,” so za STA pisno pojasnili na Darsu.

Medtem so dela na naslednjem odseku, 17,5 kilometra dolgem odseku Velenje-Slovenj Gradec, že nekaj časa v teku. Na sklopu pri Gaberkah v občini Šoštanj so že končana oz. potekajo samo še zaključna dela, v teku pa so aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Trenutno pa je gradnja v polnem teku na sklopu Jenina na območju slovenjgraške občine, kjer so se dela začela avgusta lani. Dela obsegajo gradnjo 1,15 kilometra hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela. Za pogodbeno vrednost 37,38 milijona evrov jih bo izvedel konzorcij gradbenih podjetij Pomgrad, Garnol, GGD in VOC Celje, pogodbeni rok za končanje del pa je 30 mesecev. “Dela na gradbišču se lepo razvijajo,” ocenjujejo na Darsu.

Medtem je 9. junija postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za sklopa B in H, ki zajemata območje ob Škalskem jezeru in del navezovalne ceste Konovo. Po napovedih Darsa sledi druga faza postopka javnega naročanja oz. izbira izvajalcev gradbenih del. Podpis pogodbe z izvajalcem je predviden do konca letošnjega leta, so napovedali pri Darsu.

Za sklopa C (Škale) in E (Velunja) pa je v teku prva faza postopka, priznanje sposobnosti ponudnikom za pridobitev izvajalcev. Dars za ta dva sklopa tudi pridobiva gradbena dovoljenja.

Sicer pa se za vse sklope, na katerih gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno in se gradnja še ne izvaja, nadaljuje izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradnjo, so še pojasnili pri Darsu.

Gradnja obeh odsekov od Šentruperta do Slovenj Gradca je bila ob začetku gradnje pri Gaberkah oktobra 2020 ocenjena na okoli 937 milijonov evrov brez DDV. Načrt Darsa je tretjo razvojno os od Šentruperta do Slovenj Gradca zgraditi do konca leta 2027.

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Slavko
Slavko
1 leto nazaj

Če pa se temu, kar se vidi na trasi Velenje-Slovenj gradec reče “delo v polnem teku, potem sem jaz papež.