Črna v igri za naziv »Čebelam najbolj prijazna občina 2018«

Čebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju s Semenarno Ljubljana tudi letos objavila razpis za izbor Čebelam najbolj prijazne občine 2018.

Za ta laskavi naziv so se potegovale tudi nekatere koroške občine: Občina Ravne na Koroškem (predlagatelj ČD Ravne), Občina Mežica (predlagatelj ČD Mežica) in Občina Črna na Koroškem (predlagatelja ČD Črna in ČD Žerjav), ki se je po izboru komisije uvrstila med prve tri. Dokončna odločitev o zmagovalcu bo znana na zaključni prireditvi.

Strokovna komisija v sestavi g. Anton Tomec, g. Tomaž Marolt, predsednik komisije za kulturno dediščino pri UO ČZS in ga. Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko pri ČZS je že pregledala prispele vloge.

Največ točk, po mnenju strokovne komisije, so prejele naslednje občine: Občina Ivančna Gorica, Mestna Občina Ljubljana in Občina Črna na Koroškem. Končna razvrstitev bo znana na zaključni podelitvi, ki bo 7. 12. 2018 na sedežu ČZS, v sklopu Dneva čebelarskega turizma.

Vse občine bodo za zgledno sodelovanje s čebelarskimi društvi prejele zahvalo za delo in sodelovanje na natečaju. Vsak čebelar iz prvih treh nagrajenih občin bo prejel po 3 različne vrečice medovitega semena, ki jih bo prispevala Semenarna Ljubljana.

Vir: Čebelarska zveza Slovenije