40 km ograje želelo postaviti koroško podjetje, a na razpisu so zmagali Srbi

FOTO: Pixabay
Ministrstvo za javno upravo je transparentno, s ciljem gospodarnega ravnanja ter po odprtih postopkih izvedlo dve javni naročili, ki sta postali pravnomočni.

Ministrstvo za javno upravo z odprtim in transparentnim postopkom do izbire ponudnika za začasne tehnične ovire.

Ministrstvo za javno upravo je izvedlo dve javni naročili, in sicer javno naročilo za 40 km ograje s pripadajočimi stebri in sidrnimi vijaki + rezilna žica (slednjo se postavi na vrh ograje in onemogoča prečenje/preplezanje ograje), zanj je med drugim oddalo ponudbo tudi podjetje z Raven na Koroškem in javno naročilo dodatnih stebrov in sidrnih vijakov za postavitev stebrov, v katere se vpne ograja (v tem primeru je ograja (3.8 km) že na zalogi).

“S pravnomočnostjo sklepa smo dokazali, da je tudi v Sloveniji mogoče javno naročilo izpeljati hitro in učinkovito, brez pritožb in administrativnih zapletov. Odprt in transparenten postopek, ki je bil sicer ves čas v ospredju zanimanja javnosti, je jamstvo, da so mu ponudniki zaupali, ne glede na to, kdo je bil izbran. Zato je odgovornost javnih naročnikov, da z razpisom postavijo jasne, razumljive in strokovne kriterije, da se med postopkom ne zapletajo in prihajajo sami s sabo v protislovja, pa bodo postopki temu primerno hitri in učinkoviti,” je ob tem dejal minister za javno upravo Rudi Medved.

Ministrstvo je v prvem postopku, naročilo za 40 km ograje s pripadajočimi stebri in sidrnimi vijaki + rezilna žica (slednjo se postavi na vrh ograje in onemogoča prečenje/preplezanje ograje), prejelo šest ponudb, naslednjih ponudnikov z naslednjimi ponujenimi cenami: 

  • CVP, gradbeništvo in storitve d.o.o., Tbilisijska ulica 081, 1000 Ljubljana, s ponujeno skupno ceno: 3.255.515,22 EUR z DDV,
  • LEGI-SGS d.o.o., Novo naselje 10, Beograd, Republika Srbija, s ponujeno skupno ceno: 4.557.693,08 EUR z DDV,
  • LOS CESTNA OPREMA, trgovina in storitve, d.o.o., Dolina 048, Radovljica, 4248 Lesce, s ponujeno skupno ceno: 5.124.439,63 EUR z DDV,
  • PEKOVEC, Proizvodnja kovinskih izdelkov, d.o.o., Goriška cesta 025B, 5270 Ajdovščina, s ponujeno skupno ceno: 5.173.406,95 EUR z DDV,
  • PALECO proizvodnja in razvoj strojev in naprav d.o.o., Tolsti Vrh p. R. na K. – del 131, 2390 Ravne na Koroškem, s ponujeno skupno ceno: 5.220.177,48 EUR z DDV,
  • OGRAJE KOČEVAR, proizvodnja, montaža ograj in drugih kovinskih izdelkov, d.o.o., Tovarniška cesta 011C, 3312 Prebold, s ponujeno skupno ceno: 5.612.080,45 EUR z DDV.

Ministrstvo je glede na merilo, določeno v razpisni dokumentaciji, naročilo oddalo ponudniku LEGI-SGS d.o.o., Republika Srbija, s ponujeno skupno ceno 4.557.693,08 EUR z DDV. 

V drugem postopku, javno naročilo dodatnih stebrov in sidrnih vijakov za postavitev stebrov, v katere se vpne ograja (v tem primeru je ograja (3.8 km) že na zalogi), je ministrstvo prejelo štiri ponudbe, naslednjih ponudnikov z naslednjimi ponujenimi cenami: 

  • PRO-MONT POSPEŠEVANJE PRODAJE TOMAŽ BOŽIČ s.p., Cesta na Ostrožno 129, 3000 Celje, s ponujeno skupno ceno: 258.493,60 EUR z DDV,
  • LEGI-SGS d.o.o., Novo naselje 10, 11000 Beograd, Republika Srbija, s ponujeno skupno ceno: 272.687,08 EUR z DDV,
  • PEKOVEC Proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o., Goriška cesta 025B, 5270 Ajdovščina, s ponujeno skupno ceno: 293.428,30 EUR z DDV
  • Skupna ponudba OGRAJE KOČEVAR proizvodnja, montaža ograj in drugih kovinskih izdelkov d.o.o., Tovarniška cesta 011C, 3312 Prebold in  ANMAX d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija, s ponujeno skupno ceno: 426.457,44 EUR z DDV.

Ministrstvo je glede na merila, določena v razpisni dokumentaciji, naročilo oddalo ponudniku LEGI-SGS d.o.o., Republika Srbija, s ponujeno skupno ceno 272.687,08 EUR z DDV.

Odločitvi za obe naročili sta bili objavljeni 9. 7. 2019 in sta postali pravnomočni 20. julija. Ministrstvo zahtevka za revizijo ni prejelo. Pogodba bo predvidoma podpisana še ta teden. Takoj zatem sledi uvedba v delo, tako da bodo vsi pogoji za začetek del izpolnjeni do konca meseca julija. Ministrstvo za notranje zadeve in Policija bosta odločala kdaj in kje bodo dela potekala.

Vir: www.gov.si

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila