Kako pravilno glasovati na lokalnih volitvah?

Danes se je pričelo predčasno glasovanje za lokalne volitve, na katerih volivci izbirajo župana občine, člane občinskih svetov ter člane svetov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti. Predčasno je mogoče glasovati vse do četrtka ob 7. do 19. ure, lokacije volišč so objavljene na spletiščih pristojnih občin.

V primeru bolezni je mogoče glasovati tudi na domu, rok za oddajo takšnega zahtevka se izteka v četrtek. Redno glasovanje bo sicer izvedeno 18. novembra.

Postopek glasovanja

Ko stopi volivec v prostor, kjer se glasuje, gre k mizi volilnega odbora. Predsednik volilnega odbora ugotovi istovetnost osebe, ki hoče glasovati. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje itd – pri čemer ni nujno, da je osebni dokument na dan glasovanja še veljaven) ali na drug način.

Drug način ugotavljanja istovetnosti je zlasti v tem, da bodisi predsednik bodisi kakšen član volilnega odbora osebno pozna volivca. V takem primeru ugotavljanja istovetnosti se v rubriko »opombe« volilnega imenika vpiše npr.: »osebno znan«. Nato predsednik ali član volilnega odbora ugotovi, ali je volivec vpisan v volilnem imeniku. Če je vpisan, obkroži predsednik ali član njegovo zaporedno številko v volilnem imeniku kot znak, da je glasoval.

Vsak volivec prejme po dve ali tri glasovnice, eno za župana, eno za člane občinskega sveta ter v nekaterih občinah za člane sveta četrtne, krajevne ali vaške skupnosti. Podrobna navodila za glasovanje bodo podana tudi na posameznih glasovnicah.

Za župana se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom izbranega kandidata, izbran je lahko samo en kandidat, izvoljen bo kandidat z največjim številom prejetim glasov. V primeru, da posamezen kandidat ne dobi več kot 50 odstotkov podpore, gresta dva z najboljšim volilnim izidom v drugi krog, ki bo izveden 2. decembra.

Pri volitvah v občinski svet je malce bolj zapleteno, saj sta tu predvidena dva volilna sistema. Zakon o lokalnih volitvah predvideva večinski volilni sistem za občine z manjšim številom članov občinskega sveta, natančneje, z manj kot 12 občinskimi svetniki, in proporcionalni sistem za občine z večjim številom članov občinskega sveta, to je dvanajst ali več občinskih svetnikov. Občina ima lahko najmanj sedem in največ 45 članov občinskega sveta.

Večinski sistem uporabljajo v občinah Podvelka, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju in Mislinja. Za občine Ravne na Koroškem, Mežica, Prevalje, Črna na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi ter Slovenj Gradec je predviden proporcionalni sistem.

Pri večinskem sistemu volivec izbere največ toliko kandidatov kot jih je iz posamezne volilne enote predvidenih za člane občinskega sveta, izvoljeni bodo kandidati z največjim številom prejetih glasov.

Pri proporcionalnem sistemu volivec obkroži zaporedno številko liste kandidatov, v prostorček ob imenu liste pa lahko vpiše tudi preferenčni glas za enega kandidata z izbrane liste. S posamezne liste bo izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je lista dobila. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na seznamu, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste.

V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo, preostali mandati se podelijo glede na vrstni red kandidatov na listi.

Večinski volilni sistem je prav tako predviden pri volitvah članov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti. Te poznajo v občinah Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Podvelka, Dravograd, Prevalje, Črna na Koroškem, Mislinja in Slovenj Gradec.

 

 

 

 

1 Comment
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Šemso
Šemso
13. novembra, 2018 20:30

Večinski sistem bi mogel biti na lokalnih in Državnozborskih volitvah povsod enako.Vsak državljan bi volil človeka za katerega misli,da bo delal za krajana,občino in državo.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila