Lani manj porok in več ločitev. Na Koroškem največ v Slovenj Gradcu

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo v letu 2019 sklenjenih 6.672 zakonskih zvez, razvezanih pa je bilo v tem letu 2.476 zakonskih zvez. Število sklenitev zakonskih zvez je bilo glede na 2018 nižje za 8 %, število razvez pa višje za 5,5 %. V tem letu je bilo sklenjenih tudi 54 istospolnih partnerskih zvez.

V letu 2019 je bilo sklenjenih 6.672 zakonskih zvez ali 584 (8,0 %) manj kot v letu 2018.

V letu 2019 je zakonsko zvezo sklenilo povprečno 18 parov na dan, razvezalo pa se je povprečno 7 parov na dan. Mesec, v katerem je bilo v letu 2019 sklenjenih najmanj zakonskih zvez, je bil januar (186). 79 ženinov in 87 nevest je sklenilo zakonsko zvezo na svoj rojstni dan. 17 parov se je razvezalo po 50 ali več letih zakona.

Za veliko število parov, ki so se poročili v letu 2019, je bil najsrečnejši dan 25. maj. V tem letu je namreč na ta dan sklenilo zakonsko zvezo največ parov (271). Mesec v letu 2019 z največ porokami pa je bil junij. V juniju je sklenilo zakonsko zvezo več kot 1.100 parov. Največ parov se poroči na soboto. V letu 2019 se jih je na soboto poročilo 62,9 % in 37,1 % na preostale dneve v tednu.

Ženini so bili v letu 2019 (ob sklenitvi zakonske zveze) stari povprečno 36,9 leta in povprečno skoraj tri leta starejši od nevest; te so bile stare povprečno 34,0 leta.

V 2019 sklenjena zakonska zveza je bila za 5.907 (88,5 %) ženinov in 5.927 (88,8 %) nevest prva zakonska zveza. Pri 5.499 parih (82,4 %) je bila to za oba novoporočenca prva zakonska zveza. Ženini, ki so se poročali prvič, so bili stari povprečno 32,8 leta; neveste, ki so se poročale prvič, pa so bile od ženinov povprečno dve leti mlajše (30,7 leta).

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo na Koroškem največ zakonskih zvez sklenjenih v občini Slovenj Gradec, kjer beležijo tudi največ ločitev, najmanj pa v Ridnici na Pohorju. Najmanj parov pa se je razvezalo v Vuzenici in Ribnici na Pohorju.

 • Črna na Koroškem – sklenjeni 2 zakonski zvez, 2 razvezi zakonske zveze
 • Mežica – sklenjenih 10 zakonskih zvez, 2 razvezi zakonske zveze
 • Prevalje – sklenjenih 34 zakonskih zvez, 14 razvez zakonske zveze
 • Ravne na Koroškem – sklenjenih 38 zakonskih zvez, 15 razvez zakonske zveze
 • Dravogradu – sklenjenih 35 zvez, 8 razvez zakonske zveze
 • Radlje ob Dravi – sklenjenih 27 zakonskih zvez, 2 razvezi zakonske zveze
 • Muta – sklenjenih 8 zakonskih zvez, 6 razvez zakonske zveze
 • Vuzenica – sklenjenih 5 zakonskih zvez, 1 razveza zakonske zveze
 • Ribnica na Pohorju – sklenjene 3 zakonske zveze, 1 razveza zakonske zveze
 • Podvelka – sklenjenih 9 zakonskih zvez, 2 razvezi zakonske zveze
 • Slovenj Gradec – sklenjenih 62 zakonskih zvez, 17 razvez zakonske zveze
 • Mislinja – sklenjenih 17 zakonskih zvez, 5 razvez zakonske zveze

Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije. Pri 5.390 porokah (ali 80,8 % porok) sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 583 porokah (ali 8,7 % porok) je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa državljanka kake druge države, največkrat Bosne in Hercegovine.

Pri 514 porokah (ali 7,7 % porok) pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države; tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 185 sklenitvah zakonskih zvez (2,8 %) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca s tujim državljanstvom.

V letu 2019 je bilo v Sloveniji sklenjenih 54 istospolnih partnerskih zvez  (25 moških in 29 ženskih partnerskih zvez).

V letu 2019 je bilo razvezanih 2.476 zakonskih zvez ali 129 (5,5 %) več kot v letu 2018. Povprečna starost razvezanih mož je bila 46,8 leta, povprečna starost razvezanih žena pa 43,9 leta. Zakonske zveze teh oseb so do razveze trajale povprečno 14,3 leta. 40 zakonskih zvez se je razvezalo že v prvem letu zakona.

V 1.261 razvezanih zakonskih zvezah (ali 50,9 %) od tistih, ki so se razvezale v letu 2019, ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok; v preostalih 1.215 (ali 49,1 %) razvezanih zakonskih zvezah pa je bilo ob razvezi skupaj 1.980 vzdrževanih mladoletnih otrok. Večina teh otrok, 67,9 %, je bila ob razvezi dodeljena materam; očetom je bilo dodeljenih 5,3 %, obema staršema pa 24,3 % otrok.

Osebe, ki se razvežejo, so večinoma državljani Republike Slovenije. V letu 2019 sta bila pri 2.068 razvezah (83,5 %) oba razvezana zakonca državljana Republike Slovenije. Pri 162 razvezah (ali 6,5 %) je bil razvezani mož državljan Republike Slovenije, razvezana žena pa državljanka kake druge države. Pri 211 razvezah (ali 8,5 %) je bila razvezana žena državljanka Republike Slovenije, razvezani mož pa državljan druge države. Pri 35 razvezah (ali 1,4 %) sta bila oba razvezana zakonca prebivalca s tujim državljanstvom.

Vir: SURS