Koliko očetov je lani podalo priznanje očetovstva pred rojstvom otroka? Koliko otrok je bilo posvojenih?

FOTO: Pixabay

Po podatkih statističnega urada RS je bilo v letu 2018 pred pristojnim organom podano priznanje očetovstva za 10.899 otrok: za 81,4 % teh se je to zgodilo že pred njihovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), za 14,4 % pa takoj v prvem mesecu po rojstvu. 134 otrok, za katere je bilo priznanje očetovstva podano v letu 2018, je bilo starih več kot eno leto (najstarejši so bili stari tudi že čez 40 let).

Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti. Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Očetovstvo lahko prizna oseba, ki je razsodna in stara najmanj petnajst let. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti. Če se mati ne strinja s tem priznanjem ali če ne da izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži tožbo pri sodišču na ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožba se lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da se mati ne strinja s priznanjem očetovstva, vendar le v petih letih po rojstvu otroka. Vir: eUprava.

Število priznanj očetovstva je bilo v letu 2018 za 446 nižje kot v letu 2017. Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili stari povprečno 33,5 leta. Tisti, ki so to storili pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,2 leta). Najstarejši med vsemi temi očeti so bili stari več kot 60 let.

45 posvojitev, 14 iz tujine

V letu 2018 je bilo v Sloveniji evidentiranih 45 posvojitev otrok. 31 v letu 2018 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 14 pa v osmih drugih državah. Od 45 posvojenih otrok so jih 24 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 20 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.

Vir: SURS, eUPRAVA

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije