Hribček poleg hribčka, cerkev poleg cerkve

Slovenija velja za eno od držav, ki so najgosteje posejane s cerkvami. Samo Katoliška cerkev v Sloveniji kot največja verska skupnost pri nas ima v lasti in posesti 2901 cerkev in drugih sakralnih objektov. Velika večina cerkva je vpisana v register kulturne dediščine.
cerkev Leše

Kot je zapisano na spletni strani www.slovenia.info, ki predstavlja osrednjo stran turizma v Sloveniji, v naši državi skorajda ni vasice niti hribčka brez cerkve.

Največ jih ima v lasti Katoliška cerkev v Sloveniji. Kot je razvidno iz njenega poročila za leto 2020, ima v lasti in posesti 2901 cerkev, kapel in drugih sakralnih objektov, pri tem jih je večji del ovrednoten kot kulturna dediščina. Skupaj je v Sloveniji sicer okoli 3000 sakralnih objektov.

Po podatkih ministrstva za kulturo je 2708 sakralnih objektov uvrščenih v register kulturne dediščine, kar predstavlja 16,6 odstotka vse stavbne dediščine oziroma 8,9 odstotka vse dediščine, vpisane v register. Velik del gre za cerkve Katoliške cerkve, nekaj pa tudi za cerkve pravoslavcev, evangeličanov, grkokatolikov in Judov (sinagoge).

Kot največja cerkev po prostornini neuradno velja katedrala sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu, za najdaljšo pa bazilika Žalostne matere božje v Stični, ki je dolga 60 metrov. Med večje verske objekte sodi tudi džamija v Ljubljani, ki je sicer edina džamija v državi.

Za večino verskih objektov skrbijo verske skupnosti same, nekaj pa z razpisi za ohranjanje kulturne dediščine ali neposredno (če je to nujno za ohranitev kulturnega spomenika) prispeva država.

Po navedbah ministrstva za kulturo je bilo lani za obnovo kulturnih spomenikov v lasti verskih skupnosti namenjenih 345.000 evrov, leto prej 425.000, leta 2018 pa 503.000 evrov. Skupno je bilo v zadnjih 10 letih za ta namen namenjenih 4,4 milijona evrov.

V Sloveniji je trenutno registriranih 55 cerkva in drugih verskih skupnosti. Med njimi je največja Katoliška cerkev, za pripadnike katere se je ob popisu prebivalstva leta 2002 izreklo 57,8 odstotka ljudi. Sledita islamska verska skupnost in pravoslavna verska skupnost. Za pripadnike prve se je ob popisu izreklo 2,4 odstotka prebivalstva, za pripadnike druge pa 2,3 odstotka.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.