Otroci in njihovi starši lahko po novem zahtevajo izpisnico iz šporntega društva brez odškodnine

Fotografija je simbolična.
  • Pixabay

Po dolgih letih prizadevanj Sindikata športnikov Slovenije in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) se veselimo dejstva, da lahko športniki v Sloveniji, ki niso pogodbeno vezani, prosto prestopajo med športnimi društvi, so v sporočilu za javnost zapisali v SPINS-u.

Njihovemu prizadevanju in pobudam, je v zadnjem obobju pritrdil tudi Inšpektorat za šolstvo in šport, ki z uradnimi dopisi opozarja društva na kršitev zakonodaje in uvaja inšpekcijske postopke.

V zadnjih tednih so namreč zaznali povečano število pritožb amaterskih nogometašev, ki jim nogometna društva za katera nastopajo, kljub zahtevi za izdajo izpisnice, ki bi jim omogočila registracijo za drugo nogometno društvo v okviru prestopnega roka, ki traja do 15. 2. 2020, le-te ne želijo izdati.

Kot ugotavlja inšpektorat na področju športa je to v nasprotju z določbami Zakona o športu (Zšpo-1, Uradni list RS, št. 29/17), z dne 24. 6. 2017, kjer so v 34. členu v treh točkah opredeljeni prestopi športnikov v drugo športno organizacijo, in sicer:

(1) Športnik lahko prestopi iz športne organizacije v drugo športno organizacijo. 
(2) Športna organizacija lahko od športnika, starejšega od 15 let, zahteva plačilo nadomestila za prestop, če ima z njim sklenjeno pisno pogodbo, v kateri je to določeno in na podlagi katere prejema plačilo v višini najmanj bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek športna organizacija ne sme zahtevati plačila nadomestila, če so dejanski stroški, ki jih krije športnik za pripravo in tekmovanja, v uradnih tekmovalnih sistemih višji od plačila iz prejšnjega odstavka.

Iz zgoraj napisanega je razvidno, da lahko športnik prosto prestopa iz ene športne organizacije v drugo športno organizacijo ter, da s tem, ko klub športniku ne izda izpisnice oziroma le-to pogojuje s plačilom nadomestila, krši 1. odstavek 34. člena Zakona o športu (ZŠpo-1).

V primeru neizdaje izpisnice klub torej krši 34. člen ZŠpo-1, za kar lahko inšpektorat uvede inšpekcijski postopek.

Za dodatno pomoč ali informacije v primeru, da klub ne želi izdati izpisnice amaterskemu nogometašu, se lahko obrnete direktno na naslov elektronske pošte Inšpektorata za šolstvo in šport: [email protected] ali na telefon 014005335.

Besedilo: SPINS

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila