Slovenski državni gozdovi z novimi vozili in stroji (FOTO)

Vozni park družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) je z današnjim dnem bogatejši za 15 osebnih službenih vozil, dva gozdarska traktorja, dve gozdarski transportni kompoziciji in dve priklopni vozili za prevoze okroglega lesa, dva zgibna traktorja pa sta v uporabi že od konca lanskega leta. V družbi tako krepijo lastno gozdno proizvodnjo.

“S tem SiDG nadaljuje uresničevanje strateškega cilja, po katerem naj bi do začetka leta 2021 razpolagali z zmogljivostmi za izvedbo 20 odstotkov sečnje in spravila lesa v državnih gozdovih. Sočasno SiDG nadaljuje tudi z opremljanjem terenskih ekip s službenimi vozili,” so sporočili iz družbe po današnji predaji vozil v uporabo gozdarjem.

Glavni direktor SiDG Zlatko Ficko je ob tem poudaril, da se družba v razmerah ponavljajočih velikoprostorskih ujm v gozdovih ne more več zanašati samo na razpoložljive izvajalce del na trgu. Učinkovito obvladovanje razpršenih delovišč, pravočasno izvedbo sanitarnih sečenj in odvoze lesa namreč lahko opravlja samo s primerno lastno opremo in ustrezno usposobljenim kadrom.

SiDG je lastno gozdno proizvodnjo začel vzpostavljati v začetku leta 2018 s prevzemom 13 delovnih strojev ter celotne gozdarske dejavnosti od hčerinske družbe Snežnik. Istega leta so izvedli tudi prve nabave nove mehanizacije in nove zaposlitve.

“Po Kočevju smo lastno gozdno proizvodnjo že konec leta 2018 vzpostavili tudi na območju poslovne enote Maribor, jeseni leta 2019 pa še na območju poslovne enote Postojna, kjer so z današnjim prevzemom dobili še dva gozdarska tovornjaka in dva gozdarska traktorja. V letu 2019 smo z lastnimi zmogljivostmi posekali in spravili preko 91.000 kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov, od česar je bilo skoraj 60 odstotkov sanitarne sečnje,” navajajo v družbi.

Doslej je SiDG v nakup gozdarske mehanizacije vložil skupaj 4,91 milijona evrov ter 1,16 milijona evrov v nakup službenih vozil. Konec leta 2019 so razpolagali z 28 delovnimi stroji. Po načrtih bodo letos nabavili še dva kompleta za strojno sečnjo, pet zgibnih traktorjev, eno gozdarsko žičnico, 12 gozdarskih traktorjev in sedem tovornjakov za prevoze gozdnih lesnih sortimentov v skupni vrednosti 5,6 milijona evrov.

Po preliminarnih rezultatih poslovanja SiDG je proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v letu 2019 znašala 1,3 milijona kubičnih metrov, od tega je sedem odstotkov poseka opravila lastna gozdna proizvodnja. Iz prodaje gozdnih lesnih sortimentov in transporta so ustvarili 66,3 milijona evrov prihodkov.

Po dolgoročnih prodajnih pogodbah so domačim predelovalcem lesa prodali kar 70 odstotkov vseh gozdnih lesnih sortimentov. Z javnim zbiranjem ponudb je bilo prodanih 22 odstotkov gozdnih lesnih sortimentov, preko javnih dražb so prodali sedem odstotkov sortimentov, le odstotek pa je znašala direktna prodaja in prodaja na panju. Neposredno v tujino so prodali zgolj 36.000 kubičnih metrov, zlasti presežkov lesa, ki so jih prodajali v okviru javnih dražb.

V imenu ter za račun države kot njenega lastnika je družba SiDG v lanskem letu od zasebnih lastnikov odkupila preko 1400 hektarjev gozdov. Po prvih ocenah bo čisti dobiček za leto 2019 znašal dobrih 11 milijonov evrov. Ob koncu leta 2019 je imela družba 271 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 100.000 evrov. Za investicije je lani skupaj porabila 3,3 milijona evrov.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije