Povprečen prebivalec Slovenije je v letu 2018 namenil za zavarovanje približno 800 evrov, največ za življenjsko in prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Zavarovalnice v Sloveniji so lani skupaj obračunale za 2,179 milijarde bruto premij, kar je za 5,2 odstotka več kot leta 2017. Za 4,3 odstotka pa so zrasle bruto obračunane odškodnine, ki so lani prvič presegle 1,5 milijarde evrov.

Struktura slovenskega zavarovalnega trga je bila v 2018 glede na zavarovalne vrste in poslovne subjekte dokaj podobna kot v 2017. Skupna vrednost bruto obračunanih odškodnin pa je v 2018 prvič presegla 1,5 milijarde EUR, ugotavljajo na spletni strani Statističnega urada RS.

Struktura zavarovalnega trga v 2018 brez večjih sprememb

Struktura slovenskega zavarovalnega trga je bila v letu 2018 glede na zavarovalne vrste in poslovne subjekte dokaj podobna tisti iz leta 2017. Glavni delež bruto premij (79 %) in tudi glavni delež bruto odškodnin (84 %) se še vedno obračunata fizičnim osebam.

V letu 2018 je pri nas delovalo trinajst zavarovalnic s sedežem v Sloveniji (ena manj kot v 2017) in še pet zavarovalnic, ki pa so delovale pri nas prek podružnic (enako kot v 2017). Tri največje zavarovalnice so skupaj obračunale prek 60 % bruto zavarovalnih premij in odškodnin.

Zavarovalne premije rasle v 2018 glede na 2017 hitreje kot odškodnine

Zavarovalnice so v letu 2018 obračunale skupaj za 2.179,1 milijona EUR bruto premij (za 5,2 % več kot v 2017) in za 1.505,1 milijona EUR odškodnin (za 4,3 % več kot v 2017). K rasti premij so v največji meri prispevale podražitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in zavarovanj kopenskih motornih vozil (avtomobilski kasko). Na nižjo rast odškodnin pa je najbolj vplival manjši obseg zahtevkov na podlagi množičnih škod in škod iz naravnih nesreč.

Fizične osebe porabile največ denarja za življenjsko in prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Povprečen prebivalec Slovenije (fizična oseba) je v letu 2018 namenil za zavarovanje malo več kot 800 EUR, od tega največ za življenjsko in prostovoljno zdravstveno zavarovanje (povprečno 263 EUR in 259 EUR na leto) ter za zavarovanje motornih vozil in odgovornosti pri uporabi motornih vozil (skupaj povprečno 190 EUR na leto). V korist povprečnega prebivalca Slovenije pa je bilo v letu 2018 obračunanih nekaj več kot 600 EUR bruto odškodnin, od tega največ za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in za življenjsko zavarovanje (povprečno 232 EUR in 197 EUR na leto) ter za zavarovanje motornih vozil in odgovornosti pri uporabi motornih vozil (skupaj povprečno 123 EUR na leto).

Pravne osebe namenile največ za zavarovanje motornih vozil

Znesek premij, obračunanih v letu 2018 pravnim osebam za zavarovanje kopenskih motornih vozil (75,6 milijona EUR), je bil sicer nižji od zneska za drugo škodno zavarovanje (77,5 milijona EUR), vendar če prvemu prištejemo še znesek za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (57, 4 milijona EUR), ugotovimo, da so pravne osebe namenile največji delež za zavarovanja motornih vozil. Posledično so bili tudi zneski obračunanih odškodnin za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil  (51,7 milijona EUR) in za zavarovanje kopenskih motornih vozil (48,4 milijona EUR) med najvišjimi; na tretjem mestu pa so bili zneski obračunanih odškodnin za zavarovanje požara in elementarne nesreče (37,0 milijona EUR).   

Deleži bruto premij po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2018

Deleži bruto odškodnin po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2018

Še več podatkov najdete TUKAJ.

Vir: SURS